Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Tin hoạt động
    Đăng Nhập
TIN HOẠT ĐỘNG

Họp Hội đồng thẩm định dự toán chi phí lập quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

Sáng ngày 30/6/2020, Sở Tài chính (cơ quan thường trực Hội đồng) đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định dự toán chi phí lập quy hoạch tỉnh Kon Tum, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tham dự họp Hội đồng thẩm định có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố của tỉnh là thành viên Hội đồng theo Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Các thành viên dự họp Hội đồng thẩm định.

Tại cuộc họp, đại diện Sở Kế hoạch và đầu tư (cơ quan xây dựng dự toán chi phí lập quy hoạch tỉnh) đã báo cáo tiến trình xây dựng dự toán chi phí lập quy hoạch tỉnh, khả năng tích hợp các quy hoạch ngành vào quy hoạch tỉnh và phối hợp với Sở Tài chính giải đáp các ý kiến tham gia góp ý của các thành viên Hội đồng thẩm định.

 

 

Đại diện cơ quan xây dựng dự toán chi phí lập quy hoạch báo cáo tiến trình xây dựng dự toán và giải đáp các ý kiến tham gia góp ý

 

Kết thúc cuộc họp Hội đồng thẩm định, dự toán chi phí lập quy hoạch tỉnh Kon Tum, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được các thành viên Hội đồng thẩm định thống nhất thông qua, làm cơ sở Sở Tài chính (cơ quan thường trực của Hội đồng) tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định.

VCC-TCDT
 

 

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 03/07/2020 Lượt xem : 325
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
Website liên Kết