Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Tin hoạt động
    Đăng Nhập
TIN HOẠT ĐỘNG

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua...

Sáng ngày 31 tháng 7 năm 2020, Sở Tài chính tỉnh Kon Tum tổ chức trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cho 02 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Đồng chí Đồng Thanh Xuân - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tài chính trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cho tập thể Phòng Quản lý ngân sách và Phòng Tài chính doanh nghiệp.

 

Đồng chí Đồng Thanh Xuân - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở trao Bằng khen cho đại diện 02 tập thể

 

Đồng chí U Thị Thanh - Bí thư Chi bộ - Phó Giám đốc Sở và đồng chí Lê Văn Trung - Chủ tịch Công đoàn - Phó Giám đốc Sở trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cho các cá nhân (Trần Văn Khiêm - Trưởng phòng QLNS, Võ Chí Công - Trưởng phòng TCĐT).

 

Đồng chí U Thị Thanh - Bí thư Chi bộ - Phó Giám đốc Sở và đồng chí Lê Văn Trung - Chủ tịch Công đoàn - Phó Giám đốc Sở trao Bằng khen cho các cá nhân.

BLD-VP 

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 03/08/2020 Lượt xem : 159
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
Website liên Kết