Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Tin hoạt động
    Đăng Nhập
TIN HOẠT ĐỘNG

Sở Tài chính tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh Kon Tum về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19(1) và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

Thực hiện Công văn số 1315/STTTT-TTBCXB ngày 05/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông V/v giải pháp tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone.

 Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum tiếp tục quán triệt đến Lãnh đạo các phòng, công chức và người lao động của cơ quan tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 các nội dung như sau:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid -19 trong tình hình mới theo các quy định của cấp trên và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

- Không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 01m khi tiếp xúc.

- Tuyên truyền, mọi người tiếp tục chủ động khai báo y tế về sức khỏe của cá nhân (NCOVI); tiếp tục nâng cao nhận thức, cảnh giác trong công tác phòng chống dịch Covid - 19; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; đeo khẩu trang khi làm việc, khi ra ngoài; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc.

- Triển khai, tuyên truyền đến toàn thể công chức và người lao động tự giác chấp hành việc thực hiện cài đặt ứng dựng Bluezone để theo dõi sát tình hình sức khỏe cá nhân và thực hiện phòng, chống dịch Covid - 19 trong cộng đồng theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông (Thông tin chi tiết về ứng dụng Bluezone đã được đăng trên trang thông tin điện tử của Sở).

- Công chức, người lao động cơ quan chủ động cập nhật thông tin về dịch bệnh từ các kênh chính thống của Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh, bám sát tình hình địa phương, thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về tình hình, diễn biến dịch bệnh cũng như công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh để đồng sức, đồng lòng trong triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại Sở nói riêng và trên địa bàn tỉnh Kon Tum nói chung.

- Công chức, người lao động cơ quan tự giác trong việc khai báo y tế với
cơ sở y tế gần nhất và Lãnh đạo cơ quan biết (nếu đã đến/ở/về từ thành phố Đà Nẵng và các địa phương đã, đang xảy ra dịch bệnh từ ngày 01/7/2020 đến nay).

- Công chức, người lao động cơ quan chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng về việc không chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 hoặc để xảy ra lây, nhiễm dịch bệnh Covid-19 do lỗi chủ quan của mình gây ra (nếu có).

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 12/08/2020 Lượt xem : 165
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
Website liên Kết