Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Tin hoạt động
    Đăng Nhập
TIN HOẠT ĐỘNG

Sở Tài chính tỉnh Kon Tum thi đua hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính ViệtNam

  Nhằm hưởng ứng 75 năm ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2020), thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Năm 2020, Sở Tài chính tỉnh Kon Tum tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 2999/KH-STC ngày 15/10/2019 và Chương trình hành động số 2302/CTr-STC ngày 14/8/2019 của Sở đã ban hành về triển khai các phong trào thi đua và chương trình hành động để thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao, hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2020). Đối tượng thực hiện phong trào thi đua là những tập thể, cá nhân là công chức, người lao động thuộc Sở Tài chính.

Chủ đề phong trào thi đua với khẩu hiệu hành động "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính- ngân sách nhà nước”. Nội dung phong trào thi đua được tập trung vào 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra tại Chỉ thị số 02/CT-BTC ngày 13/9/2019 của Bộ Tài chính.

2. Thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

3. Thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí, phòng chống tham nhũng.

4. Thi đua đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, người lao động.

5. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng tại cơ quan.

6. Xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh.

Ngoài các nhiệm vụ chuyên môn, Sở Tài chính tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao giúp đỡ thôn kết nghĩa (Đăk Lúp), xã Đăk Nên, huyện KonPLông theo chỉ đạo của Tỉnh ủy Kon Tum tại Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 19 tháng 8 năm 2016 về tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới.

Năm 2020, để vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu; với chức năng, nhiệm vụ được giao, ngành Tài chính tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tài chính và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII./.

DTH-VP

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 25/08/2020 Lượt xem : 209
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Website liên Kết