Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Tin hoạt động
    Đăng Nhập
TIN HOẠT ĐỘNG

Thi đua lập thành tích nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống ngành Tài chính Việt Nam

 Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BTC ngày 13 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao, hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945- 28/8/2020). Ngày 15 tháng 10 năm 2019 Sở Tài chính tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 2999/KH-STC về Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao, hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2020).

 Để thiết thực lập thành tích nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tài chính, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI. Trên cơ sở thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BTC ngày 13 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Kế hoạch số 2999/KH-STC, lãnh đạo Sở Tài chính đã quán triệt chỉ đạo toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo tham mưu, thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách địa phương.

Công chức, người lao động trong cơ quan tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phát động, nâng cao nhận thức, tinh thần phấn khởi, tự hào về ngành Tài chính, tạo động lực phấn đấu, cổ vũ, động viên công chức, người lao động phát huy truyền thống, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, tăng cường đoàn kết, tạo không khí phấn khởi, phấn đấu thi đua hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Các phòng thuộc Sở tiếp tục triển khai đến công chức, người lao động trong phòng bám sát nội dung phát động phong trào thi đua của cơ quan đã phát động để quyết tâm hoàn thành có chất lượng các nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945- 28/8/2020); Lãnh đạo Sở biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua do cấp trên phát động trong thời gian qua; đồng thời tiếp tục phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với tính chất, đặc điểm của cơ quan gắn với việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao. Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính Việt Nam đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương hình thức, lãng phí, động viên được sự nhiệt tình, tham gia của đông đảo công chức và người lao động trong cơ quan gắn với việc phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị về tài chính - ngân sách của địa phương./.

NTTD-VP

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 26/08/2020 Lượt xem : 178
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
Website liên Kết