Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Tin hoạt động
    Đăng Nhập
TIN HOẠT ĐỘNG

Sở Tài chính tỉnh Kon Tum hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành Tài chính Việt Nam

 Tiến tới chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2020) và thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, toàn thể công chức, người lao động Sở Tài chính Kon Tum nói chung và Công chức, người lao động Phòng Tài chính Đầu tư nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với các phòng ban, đoàn thể của Cơ quan thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Chính phủ, Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế xã hội, tài chính - ngân sách năm 2020 tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội XIII của Đảng.

 

Tập thể Phòng Tài chính đầu tư, Sở Tài chính tỉnh Kon Tum

Ngay từ đầu năm 2020, tập thể Công chức, người lao động Phòng Tài chính Đầu tư đã xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công trong lĩnh vực tài chính đầu tư của ngành Tài chính. Trong đó, đã tập trung tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy chế chi tiêu cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định của Bộ Tài chính. Chỉ đạo các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường vai trò, trách nhiệm quản lý, tham mưu cấp có thẩm quyền về quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. Chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện việc lập, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính. Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách tỉnh năm 2020 làm cơ sở ghi thu ghi chi chi phí bồi thường, GPMB được khấu trừ với tiền thuê đất, tiền sử dụng đất mà nhà đầu tư phải nộp ngân sách tương ứng với số tiền mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước. Xây dựng kế hoạch tài chính giai đoạn 03 năm 2021-2023 về vốn vay ưu đãi (ODA), vay lại vốn nước ngoài của Chính phủ ... Bên cạnh đó, với chức năng nhiệm vụ được giao, đã thẩm tra, tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đến hết ngày 31/7/2020 với 90 dự án, giá trị quyết toán được phê duyệt trên 2.648 tỷ đồng. Trong đó, đã đề nghị Sở Xây dựng kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với các Chủ đầu tư có hành vi vi phạm trong công tác lập, nộp Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ, với số tiền đã nộp ngân sách nhà nước 320 triệu đồng.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm cuối cùng của giai đoạn 2016-2020. Đây cũng là năm đón chào nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của ngành Tài chính như: Đại hội Đảng các cấp, trong đó có Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của ngành Tài chính. Trong những tháng còn lại cuối năm 2020, tập thể Công chức, người lao động Phòng Tài chính đầu tư tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Phòng TCĐT

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 27/08/2020 Lượt xem : 170
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
Website liên Kết