Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Tin hoạt động
    Đăng Nhập
TIN HOẠT ĐỘNG

Sở Tài chính tỉnh Kon Tum phát huy vai trò tham mưu trong lĩnh vực quản lý DNNN và DN có vốn NN

Hưởng ứng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2020), nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Doanh nghiệp nhà nước và Doanh nghiệp có vốn nhà nước. 6 tháng đầu năm 2020, Sở Tài chính đã thực hiện vai trò tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh một số nội dung chủ yếu như sau:

 1. Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính và báo cáo giám sát tài chính năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 cho các Doanh nghiệp nhà nước và Doanh nghiệp có vốn nhà nước trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài chính đúng quy định.

2. Cấp kinh phí hỗ trợ cho các Doanh nghiệp sử dụng người lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm 82.01.S tại Tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 19/3/2020.

Để tăng cường công tác quản lý Doanh nghiệp nhà nước và Doanh nghiệp có vốn nhà nước, Sở Tài chính sẽ tiếp tục triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 như sau:

1. Triển khai thực hiện thoái vốn Công ty Khai thác và Xây dựng Thủy lợi tỉnh Kon Tum theo Quyết định 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020.

2. Tiếp tục đôn đốc các Doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và xử lý tài chính các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi theo quy định tại Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp.

NVHD-DN
 

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 28/08/2020 Lượt xem : 133
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
Website liên Kết