Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Tin hoạt động
    Đăng Nhập
TIN HOẠT ĐỘNG

Sở Tài chính Kon Tum thi đua hướng đến kỷ niện 75 năm ngày thành lập ngành

 Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ khóa XII và là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc khóa XIII của Đảng. Cùng với cán bộ và nhân dân cả nước thi đua lập thành tích đón nhiều ngày lễ trọng đại của đất nước, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành còn thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm Ngày thành lập ngành và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V.

 Công tác thi đua khen thưởng luôn được Chi uỷ Chi bộ , Lãnh đạo Sở Tài chính, lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo sát sao, coi đây là động lực, đòn bẩy để khuyến khích, động viên tập thể cán bộ, công chức, người lao động trong Ngành quyết tâm phấn đấu nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhờ đó, toàn thể cán bộ, công chức nh tra Sở nói riêng, công chức Sở Tài chính nói chung đã có sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức về vai trò quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do toàn Ngành, địa phương phát động.

Trước hết, cần phải khẳng định rằng, phong trào thi đua yêu nước của ngành, của Thanh tra Sở luôn bám sát vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách trong từng thời kỳ để tổ chức phát động dưới nhiều hình thức thi đua phong phú với các chủ đề thiết thực, dễ nhớ, dễ thực hiện, có tiêu chí thi đua cụ thể.

Trong quá trình xây dựng và phát triển của ngành Thanh tra đã phát động nhiều phong trào thi đua ý nghĩa như: Phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thanh tra; phong trào thi đua nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phong trào thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; phong trào thi đua xây dựng tổ chức thanh tra trong sạch, vững mạnh…

Cùng với việc đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phong trào thi đua trong lĩnh vực cải cách hành chính, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao… cũng được tích cực triển khai. Bên cạnh đó là các phong trào thi đua thiết thực khác như phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà, vì sự tiến bộ của phụ nữ… cũng được quan tâm, triển khai đồng bộ, tạo ra một làn gió mới thi đua hăng hái ở từng cá nhân, tập thể công chức, người lao động của Đơn vị.

Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của ngành, Thanh tra Sở đã tích cực học tập, phấn đấu, có nhiều sáng kiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp vào những thành tích chung của ngành thời gian qua.

Có thể nói, Sở tài chính nói chung, Thanh tra sở nói riêng đã “đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” trong xây dựng và phát triển của Ngành. Ở thời khắc quan trọng đón kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành.

Để viết tiếp những trang sử vàng của ngành tài chính, Công chức Sở và Thanh tra Sở phát huy và làm tốt công tác tuyên truyền, phát động thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; thường xuyên động viên cán bộ, công chức trong đơn vị thi đua hành động, đoàn kết, phấn đấu vượt khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, cần đổi mới việc tổ chức các phong trào thi đua cả bề nổi và bề sâu; thực hiện thường xuyên, có chất lượng việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các mặt công tác. Hội đồng thi đua Đơn vị sẽ tăng cường xét khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề; nâng cao tính chọn lọc tiêu biểu khi xét đề nghị cấp trên khen thưởng; gắn chặt hơn công tác thi đua khen thưởng với công tác quản lý cán bộ, công tác chuyên môn.

Trong không khí tươi vui, phấn khởi của một mùa Xuân mới, mừng Đảng ta tròn 90 tuổi, toàn Sở phát động trong trào thi đua rộng khắp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc công tác nhc chính trị chuyên môn được giao;

Phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao đúng thời gian, đúng quy định luật pháp và đạt 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng; tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xây dựng Ngành.

Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhân rộng cá nhân, tổ chức điển hình trong toàn Đơn vị. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực công tác của ngành ở địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phát triển kinh tế-xã hội; góp phần vào sự thành công của Đại hội Đảng các cấp và lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V.

TVB-TT

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 31/08/2020 Lượt xem : 151
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Website liên Kết