Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Tin hoạt động
    Đăng Nhập
TIN HOẠT ĐỘNG

Sở Tài chính nâng cao hiệu quả công tác quản lý giá và công sản

 Hưởng ứng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2020), phát huy hơn nữa vai trò của ngành Tài chính, 6 tháng đầu năm 2020 Sở Tài chính đã tập trung tăng cường tham mưu công tác quản lý giá và công sản trong một số lĩnh vực cụ thể như sau:

 - Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, điều hành giá trên địa bàn; theo đó phối hợp với các ngành kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá (đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá, thông tin về giá và bán theo giá niêm yết bằng đồng Việt nam; Không để xảy ra tình trạng định giá bất hợp lý, đầu cơ nâng giá ...) đảm bảo các quy định của pháp luật về quản lý giá, thuế, phí đối với những mặt hàng thuộc danh mục bình ổn giá, các mặt hàng thiết yếu đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo quy định. Đồng thời, với vai trò cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định giá đất phục vụ bồi thường các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; Sở Tài chính đã tích cực chủ trì phối hợp các ngành liên quan thẩm định giá đất cụ thể phục vụ công tác lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng 34 công trình, đảm bảo tiến độ của các dự án trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. Cùng với đó, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan xây dựng phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà, đất, xe ô tô trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, lấy ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với phương án sắp xếp 1.883 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích nhà là 937.927,4 m2, tổng diện tích đất là 6.630.906,8 m2 và phương án sắp xếp lại 284 xe ô tô, trong đó: giữ lại tiếp tục sử dụng 183 xe ô tô đủ tiêu chuẩn định mức; thu hồi xe dôi dư so với tiêu chuẩn, định mức để xử lý (điều chuyển/ thanh lý/ bán): 101 xe.

- Tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định việc khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, bổ sung một số tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công theo thẩm quyền làm cơ sở làm cơ sở xem xét chủ trương trang bị, mua sắm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, kiểm soát mua sắm, trang bị vượt định mức quy định. Qua đó giúp công tác quản lý, xử lý, trang bị tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định.
Phát huy hơn nữa vai trò trong công tác quản lý giá và công sản trong 6 tháng cuối năm 2020, Sở Tài chính sẽ tiếp tục tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

- Phối hợp đơn vị tư vấn xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum trình cấp thẩm quyền xem xét, ban hành.

- Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, thực hiện điều chuyển, thanh lý xe ô tô sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án sắp xếp.

- Trình Ủy ban nhân tỉnh xem xét, ban hành Quyết định bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng; Quyết định sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng; Quyết định quy định mức trích kinh phí, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường hỗ trợ, tái định cư, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Chuẩn bị tốt nội dung Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020 tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh đảm bảo tiến độ, chất lượng.

- Phối hợp Sở Công thương thực hiện kế hoạch bán hàng bình ổn trước trong và sau Tết Nguyên đán năm 2021.

NTU-GCS

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 01/09/2020 Lượt xem : 378
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
Website liên Kết