Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Tin hoạt động
    Đăng Nhập
TIN HOẠT ĐỘNG

Sở Tài chính tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện Chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum tại Công văn số 238-CV/TU ngày 26 tháng 7 năm 2021 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Thông báo số 260-TB/TU ngày 27 tháng 7 năm 2021.

 Chi tiết tại đây

 Văn bản liên quan:

- CV-238/TU

- TB-260/TU

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 28/07/2021 Lượt xem : 801
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Kon Tum Online
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
Website liên Kết