Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Tin hoạt động
    Đăng Nhập
TIN HOẠT ĐỘNG

Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT

 

Căn cứ Văn bản số  1281/CATTT-QHPT ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT.

Vừa qua, Cục An toàn thông tin đã phối hợp với các đơn vị liên quan sản xuất 04 tập phim  sitcom tuyên  truyền các nguy cơ, giải  pháp  bảo đảm an  toàn thông tin cho người sử dụng mạng. Đứng trước tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức  tạp,  nhiều người  phải  sử dụng  mạng để làm  việc,  học  tập,...  nên  tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể bị lộ lọt, mất an toàn thông tin từ việc mất cảnh giác.

Tập 1: https://www.youtube.com/watch?v=YRucOqyZhuw

Tập 2: https://www.youtube.com/watch?v=uPC0U_A0pog

Tập 3: https://www.youtube.com/watch?v=9fLYZhRuLQs

Tập 4: https://www.youtube.com/watch?v=rcSl_Zq7wCw

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 04/11/2021 Lượt xem : 1161
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Website liên Kết