Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Tin hoạt động
    Đăng Nhập
TIN HOẠT ĐỘNG

Hội nghị trực tuyến công tác ngành Tài chính - Kế hoạch năm 2021 và triển khai nhiệm vụ quý I 2022

Sáng ngày 07/01/2022, Sở Tài chính phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục thuế tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác ngành Tài chính - Kế hoạch năm 2021 và triển khai nhiệm vụ quý 1 năm 2022. 

 Đồng chí Nguyễn Văn Điệu - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì điều hành Hội nghị.


Quang cảnh Hội nghị điểm cầu cấp tỉnh

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh, có đồng chí Nguyễn Văn Điệu - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính; lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo Sở Tài chính; lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch và Chi cục thuế thành phố Kon Tum và lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở. Tại điểm cầu tuyến huyện có lãnh đạo và công chức các Phòng Tài chính - Kế hoạch; Kho bạc Nhà nước và Chi cục Thuế các huyện.


Đồng chí Nguyễn Văn Điệu - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Năm 2021, trong điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, nhiều loại dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19, thiên tai, bão lũ xảy ra... đã tác động và ảnh hưởng bất lợi đến tình hình thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN). Nhưng với tinh thần nỗ lực của tập thể ngành Tài chính - Kế hoạch đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ tài chính - NSNN. Thu NSNN trên địa bàn thực hiện năm 2021 (kết sổ đến ngày 05/01/2022) là 3.602 tỷ đồng, đạt 135,7% dự toán trung ương giao, đạt 102,9% dự toán thu năm 2021 HĐND tỉnh giao và bằng 118,8% so với cùng kỳ năm trước; trong đó thu nội địa thực hiện 3.299 tỷ đồng, đạt 137,9% dự toán trung ương giao, đạt 101,4% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 119,5% so với cùng kỳ; thực hiện chi NSĐP năm 2021 (số liệu kết sổ đến ngày 05/01/2022): 8.050 tỷ đồng đạt 76,7% nhiệm vụ chi và bằng 100,4% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: Chi đầu tư phát triển thực hiện 3.127 tỷ đồng đạt 86,8% so với nhiệm vụ chi, bằng 108,5% so cùng kỳ năm trước; chi thường xuyên thực hiện cả năm 4.801 tỷ đồng, đạt 92,5% nhiệm vụ chi, bằng 93,9% so cùng kỳ năm trước; ghi thu ghi chi mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước chi bồi thường giải phóng mặt bằng 99 tỷ đồng.

Công tác thu hồi nợ đọng thuế có chuyển biến tích cực; công tác quản lý tài chính, ngân sách và trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị ngày càng được cũng cố và tăng cường; công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán thực hiện thường xuyên, đảm bảo công khai, minh bạch; công tác quyết toán dự án hoàn thành được tăng cường, đẩy mạnh, cơ bản đồng bộ từ cấp tỉnh, cấp huyện tới cấp xã, cả về số lượng lẫn chất lượng; công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán thực hiện thường xuyên, đảm bảo công khai, minh bạch; công tác quản lý, sử dụng tài sản công đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh đảm bảo thực hiện kịp thời theo đúng quy định. Năm 2021, Sở Tài chính tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tốt nhiệm vụ của ngành Tài chính - Kế hoạch năm 2021.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố đã tham gia thảo luận, báo cáo những khó khăn, vướng mắc về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách năm 2021 và đề xuất nhiệm vụ trong quý I/2022.


Đồng chí Lê Văn Trung, Phó Giám đốc Sở Tài chính tham gia thảo luận và đề xuất một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ
trọng tâm 
trong quý I/2022.Đồng chí Nguyễn Văn Điệu - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu kết luận Hội nghị

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Điệu đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nổ lực của các phòng thuộc Sở Tài chính, phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố trong công tác quản lý thu, chi ngân sách trên địa bàn trong năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Đồng chí đề nghị toàn ngành Tài chính - Kế hoạch phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phối hợp với các cấp, các ngành phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2022 được Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao, như:

1. Tham mưu cho Ban chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu hồi nợ đọng NSNN để triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu, theo dõi chặt chẽ tiến độ nguồn thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu. Qua đó, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực loại thuế còn thất thu để kịp thời chỉ đạo ngành thuế phối hợp với các ngành và chính quyền các cấp để tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách, nhất là các khoản nợ thuế của năm 2021 còn tồn đọng. Toàn ngành tài chính địa phương phối hợp, tích cực phấn đấu hoàn thành thu NSNN trên địa bàn theo dự toán HĐND tỉnh giao năm 2022 là 4.000 tỷ đồng.

2. Phối hợp chặt chẽ với ngành thuế, theo dõi diễn biến tình hình sản xuất kinh doanh của người nộp thuế thuộc phạm vi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tổ chức đánh giá, xác định cụ thể mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh đến từng ngành, từng lĩnh vực và từng người nộp thuế, đảm bảo huy động tối đa nguồn thu vào NSNN; tránh tình trạng đối tượng nộp thuế lợi dụng dịch bệnh Covid-19 để trốn thuế, hoặc chây ì nộp thuế.

3. Theo dõi chặt chẽ và thường xuyên về tiến độ thu NSNN tại các huyện, thành phố để đôn đốc các phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương từ cấp huyện, thành phố xuống cấp xã trong công tác quản lý và khai thác triệt để các nguồn thu phát sinh tại địa bàn các huyện, thành phố.

4. Đối với việc bán các cơ sở nhà đất do cấp tỉnh thực hiện theo kế hoạch (chủ yếu trên địa bàn thành phố Kon Tum), ngay từ quý 1 năm 2022 chủ động tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành và địa phương có liên quan thực hiện hoàn thành các thủ tục, trình tự quy định của pháp luật, thường xuyên rà soát, theo dõi báo cáo cấp thẩm quyền tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

5. Trên cơ sở khả năng nguồn lực ngân sách địa phương, cơ cấu, sắp xếp lại nhiệm vụ chi cho phù hợp, ưu tiên những nhiệm vụ cấp thiết, mang tính đột phá. Tập trung nguồn lực để đầu tư cho các vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

6. UBND các huyện, thành phố phân bổ ngân sách chi thường xuyên ngân sách cấp huyện đảm bảo thực hiện đầu đủ các nhiệm vụ đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phân cấp tại Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 và đúng nguyên tắc, tiêu chí, định mức, thẩm quyền theo quy định tại Nghị quyết số 58/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; ưu tiên bố trí nguồn thực hiện đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội đã được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh giao như trồng rừng, trồng dược liệu, hoàn thành số xã đạt chuẩn nông thôn mới, giảm nghèo…

7. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo; công tác rà soát, đối chiếu với các đơn vị dự toán theo chế độ quy định. Tiếp tục duy trì tốt việc trao đổi thông tin hai chiều giữa Kho bạc Nhà nước tỉnh và Kho bạc Nhà nước các huyện và các đơn vị dự toán nắm bắt các vướng mắc, có biện pháp kịp thời tháo gỡ trong quá trình kiểm soát chi NSNN; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo chi đạo của Chính phủ, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân ở mức cao nhất; tăng cường công tác quản lý, công tác kiểm soát chi chặt chẽ; tăng cường các biện pháp đôn đốc thu hồi tạm ứng vốn đầu tư.

8. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước tỉnh, huyện rà soát, tổng hợp tham mưu UBND các cấp trình HĐND cùng cấp quyết định chuyển nguồn vốn đầu tư kịp thời, tổng hợp quyết toán vốn đầu tư, thẩm định và thông báo quyết toán niên độ năm 2021 theo quy định của pháp luật về đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước,.../.

                                                                                Tin, ảnh: LCL-VP

 

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 09/01/2022 Lượt xem : 1164
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
Website liên Kết