Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Tin hoạt động
    Đăng Nhập
TIN HOẠT ĐỘNG

Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Tài chính - Kế hoạch quý 2 năm 2022

Sáng ngày 07/4/2022, Sở Tài chính phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục thuế tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Tài chính - Kế hoạch quý 2 năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Điệu - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì Hội nghị.

 
Đồng chí Nguyễn Văn Điệu - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh; lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo Cục thuế; lãnh đạo Sở Tài chính; Chi cục Thuế thành phố; phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Kon Tum và lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở. Tại điểm cầu tuyến huyện có Lãnh đạo và công chức các Phòng Tài chính - Kế hoạch; Kho bạc Nhà nước các huyện và Chi cục Thuế các huyện.


Đồng chí Lê Văn Trung - Phó Giám đốc Sở Tài chính trình bày báo cáo công tác tài chính - ngân sách quý 1/2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2022

Trong quý 1/2022 thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn được 1.407 tỷ đồng (đạt 35,2% dự toán Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh giao và bằng 174,7% cùng kỳ năm trước), trong đó thu nội địa là 1.314 tỷ đồng (đạt 35,2% dự toán, bằng 179,8% cùng kỳ năm trước); Chi ngân sách 2.335 tỷ đồng (đạt 27,2% dự toán và bằng 109,8% so cùng kỳ năm trước), trong đó: Chi đầu tư phát triển 1.057 tỷ đồng (đạt 48,2% kế hoạch vốn giao đầu năm, bằng 106,8% so cùng kỳ năm trước); chi thường xuyên 1.153 tỷ đồng (đạt 22,9% dự toán, bằng 101,4% so cùng kỳ năm trước); chi từ nguồn tăng thu các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao 120.333 triệu đồng (đạt 10,1% dự toán). 

Công tác triển khai điều hành thu, chi ngân sách; công tác quản lý tài chính đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực; Công tác quyết toán dự án hoàn thành được tăng cường, đẩy mạnh, cơ bản đồng bộ từ cấp tỉnh, cấp huyện tới cấp xã, cả về số lượng lẫn chất lượng; Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán thực hiện thường xuyên, đảm bảo công khai, minh bạch; Công tác quản lý, sử dụng tài sản công đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh đảm bảo thực hiện kịp thời theo đúng quy định. 

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố đã tham gia thảo luận, báo cáo những khó khăn, vướng mắc về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách quý 1/2022 và đề xuất, kiến nghị thực hiện trong quý 2/2022.


Đồng chí Nguyễn Văn Điệu - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu kết luận Hội nghị
 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Điệu đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của các phòng chuyên môn, phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố trong công tác quản lý thu, chi ngân sách trên địa bàn trong quý 1/2022, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Đồng chí đề nghị toàn ngành Tài chính - Kế hoạch phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phối hợp với các cấp, các ngành triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2/2022 như:

1. Chủ động bám sát Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh; các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, ngành trung ương và Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; chủ động đánh giá, phân tích tình hình thu NSNN do tác động của dịch bệnh, hạn hán, thiên tai; trên cơ sở đó đề xuất UBND tỉnh các giải pháp điều hành thu, chi ngân sách phù hợp với tình hình thực tế theo tiến độ nguồn thu (ưu tiên đảm bảo chi trả đầy đủ tiền lương, các khoản bảo hiểm của người lao động, chính sách an sinh xã hội cho đối tượng thụ hưởng) và thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

2. Tập trung mọi biện pháp huy động nguồn thu NSNN quý 2/2022 đạt và vượt tiến độ bình quân theo dự toán HĐND tỉnh giao; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để huy động nguồn thu thuế từ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này vào NSNN;

3. Tập trung xử lý tối đa nợ thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước phát sinh trước ngày 01/7/2020 đã tồn tại nhiều năm trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Nghị quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội. Thực hiện đầy đủ, toàn diện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, giúp người nộp thuế khôi phục sản xuất tăng trưởng, tạo nguồn thu bền vững cho NSNN. Đồng thời triển khai quyết liệt công tác đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, nợ ứng ngân sách để đảm bảo an toàn quỹ ngân sách.

4. Dành 50% dự phòng ngân sách (cấp tỉnh, huyện, xã) cân đối thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh; nguồn cải cách tiền lương còn dư; tăng thu ngân sách địa phương năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 (phần còn lại sau khi đã dành nguồn 70% để cải cách tiền lương, nếu có) và các nguồn tài chính hợp pháp khác để chủ động chi thực hiện phòng chống thiên tai, dịch bệnh. 

5. Các huyện, thành phố chủ động trong công tác cân đối, điều hành ngân sách cấp huyện đảm bảo an toàn, nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao theo phân cấp ngân sách (trong đó: ưu tiên sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp huyện năm 2021 bố trí hỗ trợ trồng rừng, phát triển cây dược liệu và đầu tư chương trình nông thôn mới; bố trí các nguồn hợp pháp thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, lập Quy hoạch xây dựng, đô thị ... nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao). Theo dõi chặt chẽ tiến độ nguồn thu ngân sách cấp huyện được hưởng và điều hành chi cho phù hợp trong dự toán được giao, theo khả năng cân đối nguồn quỹ ngân sách cấp huyện hiện có trong từng tháng, nhằm đảm bảo an toàn, không để xảy ra thiếu hụt ngân sách; có giải pháp tích cực thu hồi ứng trước dự toán ngân sách chi đầu tư và thường xuyên quá hạn; phối hợp với Kho bạc nhà nước huyện đôn đốc thu hồi vốn đầu tư đối với các dự án còn dư tạm ứng quá hạn tại Kho bạc Nhà nước đã quá hạn nhiều năm các chủ dự án chưa thực hiện thanh toán thu hồi tạm ứng theo quy định.

6. Chuẩn bị tốt nội dung dự thảo các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thứ 3 đảm bảo theo tiến độ và chất lượng.

7. Triển khai công tác tổng quyết toán ngân sách địa phương 2021 đảm bảo kịp thời, đúng quy định nhằm phục vụ tốt công tác kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021.

8. UBND các huyện, thành phố Kon Tum:

- Rà soát các khoản nợ tạm ứng ngân sách tỉnh kéo dài, ưu tiên cân đối ngân sách cấp huyện bố trí hoàn trả cho tỉnh hoàn thành trong quý 2 năm 2022;  đồng thời tổng hợp các khoản tạm ứng ngân sách cấp huyện đến hết quí 1 năm 2022, đặc biệt chú ý các khoản tạm ứng kéo dài qua nhiều năm và tập trung ưu tiên cân đối ngân sách cấp huyện bố trí chính thức theo quy định để thu hồi dứt điểm số tạm ứng này. Kết quả thực hiện đề nghị các địa phương có văn bản báo cáo gửi về Sở Tài chính trước 20/6/2022 để theo dõi, hướng dẫn và báo cáo cấp thẩm quyền xem xét chỉ đạo.

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP và Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 552/UBND-KTTH ngày 10/03/2022.

- Đẩy mạnh quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định 99/2021/NĐ-CP; thực hiện nghiêm các hình thức xử lý hành vi vi phạm chậm lập, nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành Chính phủ đã quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP, Bộ Tài chính yêu cầu tại Văn bản số 13363/BTC-ĐT ngày 23/11/2021 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản: Văn bản số 4521/UBND-HTKT ngày 21/12/2021, Văn bản số 4635/UBND-HTKT ngày 30/12/2021.

9. Phối hợp với các sở ban ngành liên quan tiến hành thẩm định phương án sắp xếp lại nhà, đất của các công ty TNHH MTV lâm nghiệp trình UBND tỉnh phê duyệt.

10. Chủ động triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thanh tra tài chính năm 2022 đã được cấp thẩm quyền phê duyệt tại Quyết định số 295/QĐ-STC ngày 29/10/2021; Quyết định số 322/QĐ-STC ngày 22/11/2021 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum; Công văn số 1001/TTr-NV2 ngày 10/12/2021 của Thanh tra tỉnh Kon Tum về việc sắp xếp kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022; Thường xuyên đôn đốc và tăng cường thực hiện công tác xử lý sau thanh tra đảm bảo các đơn vị thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra đã ban hành.

11. Tiếp tục tăng cường công tác quán triệt, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, đơn vị, địa phương; đảm bảo việc quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng tiêu chuẩn, định mức; tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công, theo đó quản lý chặt chẽ việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết; thực hiện công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tiếp tục rà soát, sắp xếp tài sản công theo đúng quy định; Tham mưu triển khai lập các thủ tục bán đấu giá các cơ sở nhà đất; tổ chức thực hiện phương án sắp xếp, xử lý xe ô tô phục vụ công tác sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt; Tăng cường công tác thẩm định giá đất phục vụ bồi thường các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; chủ trì phối hợp các ngành liên quan thẩm định giá đất cụ thể phục vụ công tác lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ của các dự án trên địa bàn tỉnh.

  12. Về đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam”: Ngày 24 tháng 3 năm 2022, Sở Tài chính tỉnh Kon Tum đã triển khai công tác đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam” trong năm 2022Đề nghị phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện triển khai thực hiện và thẩm định, báo cáo đề nghị danh sách công chức công tác tại Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện và công chức làm công tác tài chính, kế toán tại Ủy ban nhân dân cấp xã theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

                                                                                              Tin, ảnh: LCL-VP.

 

 

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 08/04/2022 Lượt xem : 128
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Website liên Kết