Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Tin hoạt động
    Đăng Nhập
TIN HOẠT ĐỘNG

Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách....

Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 3 năm 2022

       Chiều ngày 06/7/2022, Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 3 năm 2022. Đồng chí Lê Văn Trung - Phó Giám đốc Sở Tài chính chủ trì Hội nghị.


Đồng chí Lê Văn Trung - Phó Giám đốc Sở Tài chính chủ trì Hội nghị

   Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh; lãnh đạo Sở Tài chính; Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Kon Tum và lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở. Tại điểm cầu tuyến huyện có Lãnh đạo và công chức các Phòng Tài chính - Kế hoạch; Kho bạc Nhà nước các huyện và Chi cục Thuế các huyện.


Đồng chí Trần Văn Khiêm - Trưởng phòng Quản lý ngân sách Sở Tài chính trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm Quý 3 năm 2022

Thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm, do ảnh hưởng thời tiết diễn biến thất thường và ảnh hưởng phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã tác động đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, người dân, đã ảnh hưởng đến nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, sự nỗ lực, tập trung quyết liệt của các cấp, các ngành trong lãnh đạo điều hành, do đó công tác tài chính - ngân sách đã cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại của tỉnh.

Với vai trò là cơ quan tham mưu UBND tỉnh trong công tác điều hành ngân sách nhà nước, Sở Tài chính đã chủ động phối hợp với Cục Thuế tỉnh đánh giá, phân tích theo dõi sát tiến độ tình hình thu ngân sách Nhà nước (NSNN), chủ động trong công tác tham mưu UBND tỉnh các giải pháp, điều hành thu, chi ngân sách phù hợp với tình hình thực tế để thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện thu, chi NSNN trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2022

Thực hiện thu NSNN trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2.270 tỷ đồng, (đạt 56,7% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 150,6% cùng kỳ năm trước). Trong đó thu nội địa: 2.116 tỷ đồng, (đạt 56,7% dự toán, bằng 156,0%  cùng kỳ năm trước); Thu nội địa (trừ tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết) còn lại 1.429 tỷ đồng, (đạt 64,3% dự toán, bằng 118,9% so cùng kỳ năm trước); Thu cân đối ngân sách địa phương (NSĐP) được hưởng theo phân cấp 6 tháng đầu năm 1.992 tỷ đồng (đạt 56,9% dự toán, bằng 165,2% cùng kỳ năm trước).

Thực hiện chi NSĐP 6 tháng đầu năm 4.122 tỷ đồng (đạt 38,7% nhiệm vụ chi và bằng 112,0% so cùng kỳ năm trước), bao gồm: Chi đầu tư phát triển 1.288 tỷ đồng (đạt 38,1% so với nhiệm vụ chi, bằng 94,9% so cùng kỳ năm trước); Chi thường xuyên 2.397 tỷ đồng đạt (44,5% nhiệm vụ chi, bằng 103,5% so cùng kỳ năm trước).

2. Đánh giá chung:

Thu NSNN trên địa bàn tỉnh 06 tháng đầu năm 2022 ước thực hiện đạt tiến độ dự toán được HĐND tỉnh giao và tăng so cùng kỳ. Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công từ đầu năm đến nay cơ bản được triển khai đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra. Đối với các dự án sử dụng vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn thu để lại đầu tư thì được giải ngân theo tiến độ nguồn thu nộp NSNN, chi thường xuyên đảm bảo theo tiến độ dự toán.

Hội nghị đã được nghe các Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố báo cáo tóm tắt thực hiện nhiệm vụ công tác tài chính - NSĐP. Đồng chí Lê Văn Trung - Phó Giám đốc Sở Tài chính và các đồng chí lãnh đạo Phòng chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài chính đã trả lời và giải đáp những vướng mắc mà các Phòng Tài chính - Kế hoạch đã nêu ra tại Hội nghị.


Ý kiến, kiến nghị của các Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố

Đại diện lãnh đạo các Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã tham gia thảo luận, báo cáo những khó khăn, vướng mắc về tình hình thực hiện nhiệm vụ. Hội nghị đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong Quý 3 năm 2022, như sau:

1. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2022 được HĐND tỉnh giao ở mức cao nhất; theo dõi chặt chẽ tiến độ nguồn thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu. Tổ chức đánh giá, xác định cụ thể mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh đến từng ngành, từng lĩnh vực và từng người nộp thuế, đảm bảo huy động nguồn thu vào NSNN theo tiến độ và đạt dự toán thu được HĐND tỉnh giao năm 2022.

2. Chủ động thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác chống thất thu, thu hồi và xử lý nợ đọng thuế; giải quyết những vấn đề có liên quan đến hoạt động của các Chi cục Thuế khu vực để xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý thuế trên địa bàn.

3. Đẩy mạnh công tác xây dựng, thẩm định giá đất trình cấp thẩm quyền phê duyệt kịp thời để bồi thường giải phóng mặt bằng; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục các dự án khai thác quỹ đất, tổ chức đấu giá theo quy định nhằm tạo nguồn thu NSNN để bố trí đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị,…

4. Bám sát Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2022, quản lý chặt chẽ chi NSNN, đặc biệt đảm bảo đầy đủ ngân sách chi trả tiền lương, các khoản trích theo lương (BHXH, BHTN, BHYT, kinh phí công đoàn) cho công chức, viên chức và người lao động, chế độ cho đối tượng chính sách. Theo phân cấp các địa phương chủ động ngân sách cấp huyện thực hiện phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, bão lũ xảy ra.

5. Tăng cường, phấn đấu tăng tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển, tích cực thu hồi tạm ứng giá trị khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến giải ngân vốn; rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn các dự án không triển khai được hoặc chậm triển khai sang các dự án có khả năng giải ngân cao nhưng thiếu vốn. Tất cả các dự án chỉ được triển khai thực hiện trong phạm vi kế hoạch vốn được giao để không làm phát sinh nợ đọng mới; tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành.

6. Tích cực triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, phấn đấu thực hiện, giải ngân vốn đạt kết quả cao nhất.

7. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP và giao quyền tự chủ tài chính theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 552/UBND-KTTH ngày 10/3/2022.

8. Triển khai công tác đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2022, xây dựng dự toán thu chi NSNN năm 2023 đảm bảo chất lượng, tiến độ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

9. Tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022; triển khai thủ tục bán đấu giá các cơ sở nhà đất của các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố đã được UBND tỉnh phê duyệt; triển khai công tác xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023; xây dựng trình UBND tỉnh ban hành Bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản và lâm sản năm 2023 trình cấp thẩm quyền xem xét, ban hành; chủ trì phối hợp các ngành liên quan thẩm định giá đất cụ thể phục vụ công tác lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ của các dự án trên địa bàn tỉnh.

10. Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính về tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và kết quả giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2022 của các Công ty TNHH MTV và Công ty Cổ phần có vốn Nhà nước do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính về việc tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính năm 2021 của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

11. Quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ, đề nghị các huyện, thành phố chủ động trao đổi, làm việc trực tiếp với các phòng chuyên môn các Sở, ngành liên quan của tỉnh hoặc có văn bản gửi các Sở, ngành của tỉnh chủ trì lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu hướng dẫn, phúc đáp cho địa phương thực hiện kịp thời, nhằm hoàn thành cao nhất, toàn diện các chỉ tiêu kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022.

12. Tiếp tục và tăng cường công tác cải cách hành chính đảm bảo tiến độ, có chất lượng; tăng cường công tác kỷ cương, kỷ luật hành chính. Triển khai tham mưu, thực hiện kịp thời, đúng chủ trương, chính sách, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

 

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lê VănTrung đã ghi nhận những nỗ lực của công chức, người lao động ngành Tài chính - Kế hoạch trong công tác quản lý thu, chi ngân sách trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng thời đề nghị toàn ngành Tài chính - Kế hoạch phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, cải cách thủ tục hành chính, phối hợp với các cấp, các ngành quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2022 được Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao./.

 

 

                                                                                                    Tin, ảnh: LCL-VP

 

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 07/07/2022 Lượt xem : 1799
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Viet-Lao
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Website liên Kết