Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Tin hoạt động
    Đăng Nhập
TIN HOẠT ĐỘNG

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022 của Chi bộ STC

Thực hiện Kế hoạch số 63-KH/ĐUK ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kon Tum về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022. Sáng ngày 30/11/2022, Chi bộ Sở Tài chính tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2022. Đồng chí U Thị Thanh - Bí thư Chi bộ Sở Tài chính chủ trì Hội nghị.

Đến dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Văn Bến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, cùng với sự có mặt đông đủ đảng viên Chi bộ Sở Tài chính.


Đồng chí U Thị Thanh - Bí thư Chi bộ Sở Tài chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị tập trung kiểm điểm, đánh giá sự lãnh đạo của Chi bộ, cá nhân lãnh đạo cấp ủy và các đồng chí đảng viên trong Chi bộ; qua đó phân tích, làm rõ những ưu, khuyết điểm cũng như hạn chế, tồn tại trong năm 2022 và phương hướng, biện pháp khắc phục những tồn tại trong năm 2023; chú trọng đổi mới nội dung, chất lượng sinh hoạt Đảng, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn cho công chức, người lao động; đẩy mạnh công tác phê bình và tự phê bình, xây dựng củng cố tổ chức Đảng.


Đồng chí Lê Văn Trung - Phó Bí thư Chi bộ thông qua dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Chi bộ năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, Chi bộ Sở Tài chính đã lãnh đạo đảng viên, công chức, người lao động chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đề cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham mưu đề xuất, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực: Quản lý Ngân sách, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính Đầu tư, Công sản-Giá, Thanh tra, phục vụ tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, phòng chống dịch bệnh, khắc phục thiên tai bão lũ; triển khai thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; công tác chỉ đạo, điều hành đã sâu sát từng nhiệm vụ chính trị của cơ quan, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và thực tiễn đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh để tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các cơ chế, chính sách trên lĩnh vực tài chính-ngân sách, các chủ trương quản lý điều hành ngân sách địa phương đảm bảo đúng quy định, phục vụ các nhiệm vụ được giao theo dự toán; lãnh đạo xây dựng cơ quan và các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Kết quả năm 2022: Công đoàn cơ sở Sở Tài chính đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Chi đoàn Sở Tài chính được phân loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, tuyên truyền thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của cấp ủy đảng trên các lĩnh vực; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương, đơn vị năm 2022: 100% đảng viên công chức và người lao động tham gia học tập đầy đủ quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy, các chính sách chế độ nhà nước của Ngành, của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân tỉnh. Đảng viên, công chức, người lao động trong Chi bộ Sở Tài chính đều có tư tưởng lập trường vững vàng; tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng; pháp luật của Nhà nước; giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người Đảng viên, công chức; giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong đảng và luôn luôn có ý thức trong việc phấn đấu thực hiện tốt các mặt công tác và đời sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí U Thị Thanh - Bí thư Chi bộ đã ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp và chỉ đạo sâu sắc của đồng Nguyễn Văn Bến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và các đồng chí đảng viên trong Chi bộ, phát huy những ưu điểm đã đạt được trong thời gian qua, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm như trong báo cáo đánh giá nhiệm vụ Chi bộ năm 2022 đã nêu và xây dựng phương hướng nhiệm vụ Chi bộ trong năm 2023. Đồng chí đề nghị mỗi đảng viên Chi bộ Sở Tài chính luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, không ngừng phấn đấu, nâng cao vai trò, trách nhiệm cá nhân, thi đua, sáng tạo, học tập, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, rèn luyện năng lực bản thân để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng các yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra trong thời kỳ đổi mới, nhằm hoàn thành toàn diện, tốt các mặt công tác của Chi bộ trong năm 2023./.

Tin, ảnh: LCL

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 05/12/2022 Lượt xem : 1049
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Kon Tum Online
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
Website liên Kết