Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Tin hoạt động
    Đăng Nhập
TIN HOẠT ĐỘNG

Hội nghị công chức, người lao động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Sở Tài chính

Chiều ngày 23/12/2022, tại Hội trường Sở Tài chính tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Điệu - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở và đồng chí Lê Văn Trung - Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ quan đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí U Thị Thanh - Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở; đồng chí Huỳnh Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Sở và toàn thể công chức, người lao động của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum.


Đồng chí Nguyễn Văn Điệu - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở và đồng chí Lê Văn Trung - Phó Giám đốc Sở,
Chủ tịch Công đoàn cơ quan đồng Chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Ngọc Hùng - Phó Giám đốc Sở trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; đồng chí Trần Thị Thu Hiền báo cáo tình hình thu, chi tài chính công đoàn năm 2022. Ngoài ra, Ban Thanh tra nhân dân đã thông qua báo cáo kiểm tra việc chấp hành chế độ, chính sách đối với công chức và kiểm tra hoạt động tài chính của cơ quan, tài chính công đoàn; ký kết giao ước thi đua năm 2023; ....


Đồng chí Huỳnh Ngọc Hùng - Phó Giám đốc Sở báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Hội nghị đã diễn ra sôi nổi, tích cực, có nhiều lượt ý kiến phát biểu. Trên cơ sở các nội dung báo cáo, công chức và người lao động cơ quan đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho công chức, người lao động cơ quan; đồng thời đề ra các biện pháp, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra trong năm 2023.

Hội nghị công bố các Quyết định của Giám đốc Sở công nhận: “Chiến sỹ thi đua cơ sở” năm 2022; công nhận 06 tập thể và 43 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2022; khen thưởng, trao tặng giấy khen của Giám đốc Sở cho các cá nhân hoàn thành tốt chuyên đề công tác trong năm 2022; khen thưởng, trao tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cho cá nhân đoàn viên công đoàn có thành tích trong hoạt động công đoàn năm 2022; phát động phong trào thi đua năm 2023 và tổ chức ký kết giao ước thi đua; biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị công chức năm 2022 của Sở Tài chính.


Ban Giám đốc Sở chụp hình lưu niệm với đoàn viên công đoàn có thành tích trong hoạt động công đoàn năm 2022 và Các cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2022

 


Đồng chí Giám đốc Sở trao đổi các kiến nghị, đề xuất của công chức và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của công chức, đồng chí Nguyễn Văn Điệu - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính biểu dương những nỗ lực cố gắng của công chức, người lao động cơ quan trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ công tác và các phong trào đoàn thể trong năm 2022; đồng chí yêu cầu toàn thể công chức, người lao động cơ quan tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; tích cực chủ động, sáng tạo, đổi mới trong công tác tham mưu, cải cách thủ tục hành chính; không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan đã đề ra và cùng nhau nỗ lực phấn đấu quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác được Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao trong năm 2023; đồng thời nêu cao tinh thần phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan để nâng cao chất lượng toàn diện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính - ngân sách trên địa bàn Tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương năm 2023, xây dựng Sở Tài chính tỉnh Kon Tum vững mạnh toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác./.

                                                                                                                  Tin, ảnh: LCL-VP

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 29/12/2022 Lượt xem : 726
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Kon Tum Online
Viet-Lao
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
Website liên Kết