Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
    Đăng Nhập
KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra ngân sách 2017 tại UBND phường Duy Tân, thành phố Kon Tum

 

 Chi tiết tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 21/06/2019 Lượt xem : 170
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết