banner
Chủ nhật, ngày 14 tháng 7 năm 2024
THÔNG BÁO Số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử công vụ của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum
24-8-2022
        Thực hiện Công văn số 1571/UBND-NCXDPL ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 4331/KHUBND ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
        Sở Tài chính thông báo số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ cơ quan, thư điện tử để tiếp nhận thông tin tố cáo hành vi tham nhũng, hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức; tiếp nhận các góp ý về quy trình, thủ tục hành chính, các thông tin, vướng mắc của các cá nhân, tổ chức đối với hoạt động của Sở Tài chính, cụ thể như sau:
       1. Địa chỉ cơ quan: Sở Tài chính tỉnh Kon Tum, Số 200 (Số cũ 92) đường Phan Chu Trinh, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
        2. Số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử công vụ:
        - Ông: Nguyễn Văn Điệu - Giám đốc Sở Tài chính, số điện thoại: 0913.418.103
        - Thanh tra Sở Tài chính, số điện thoại: 02603.864.479;
        - Ông: Thái Vĩnh Bình - Chánh Thanh tra Sở, số điện thoại: 0915.668.548
        - Địa chỉ hộp thư điện tử: stc@kontum.gov.vn
       - Mục đường dây nóng trên Trang thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Kon Tum: Đơn vị, tổ chức, công dân truy cập đường link: http://stc.kontum.gov.vn chọn mục Góp ý - Trao đổi\Gửi phản ánh.
Số lượt xem:294

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
 
TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tài Chính tỉnh Kon Tum, số 200 - Phan Chu Trinh - P. Thắng Lợi - TP Kon Tum
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Điệu - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862344 ; Fax: 0260.3862344; Email: stc@kontum.gov.vn


1595229 Tổng số người truy cập: 1568 Số người online:
TNC Phát triển: