banner
Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024
Hội đàm kết thúc đợt tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, mùa khô năm 2023-2024 tại tỉnh Champasack (Lào)

Ngày 27/5, tại thành phố Pakse, tỉnh Champasack (Lào), Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kon Tum do đồng chí Y Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi hội đàm với Ban Công tác đặc biệt tỉnh Champasack về việc hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh mùa khô 2023 - 2024.

30-5-2024

Hội đàm về kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, mùa khô năm 2023 - 2024 tại tỉnh Sê Kông (Lào)

Chiều ngày 28/5, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kon Tum do đồng chí Y Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Công tác đặc biệt tỉnh Sê Kông (Lào) về kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên địa bàn tỉnh, mùa khô năm 2023 - 2024.

30-5-2024

Hội đàm thống nhất tổ chức lễ tiễn, bàn giao hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Attapư mùa khô năm 2023 - 2024

Ngày 29/5, tại tỉnh Attapư (CHDCND Lào), Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kon Tum do đồng chí Y Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kon Tum làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Công tác đặc biệt tỉnh Attapư (Lào) về tổ chức lễ tiễn, bàn giao hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Attapư và rút đội K53 (Bộ CHQS tỉnh Kon Tum) về nước mùa khô năm 2023-2024.

30-5-2024

Hội nghị tình hình giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài các tháng đầu năm 2024 và các biện pháp tăng cường giải ngân năm 2024  của tỉnh Kon Tum

Chiều ngày 21/5/2024, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương về tình hình giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài các tháng đầu năm 2024 và các biện pháp tăng cường giải ngân năm 2024.

23-5-2024

Tổng kết thi đua Khối các cơ quan tham mưu, tổng hợp năm 2023

Chiều ngày 26/02/2024, Khối thi đua các cơ quan tham mưu, tổng hợp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua Khối thi đua các cơ quan tham mưu, tổng hợp năm 2023.

1-3-2024

Gặp mặt đầu năm, trao đổi triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Cụm thi đua số 7 - 05 Sở Tài chính thuộc khu vực Tây Nguyên

Chiều ngày 29/02/2024, tại Hội trường Sở Tài chính tỉnh Kon Tum, Cụm thi đua số 7 - 05 Sở Tài chính thuộc khu vực Tây Nguyên tổ chức gặp mặt đầu năm, trao đổi triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Điệu - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum - Trưởng Cụm chủ trì Hội nghị và đồng chí Trần Thị Huệ - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai - Cụm Phó đồng chủ trì Hội nghị.

1-3-2024

CÔNG BỐ, THÔNG TIN 10 SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA TỈNH KON TUM NĂM 2023

Triển khai thực hiện Văn bản số 256/UBND-KGVX ngày 23 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về công bố 10 sự kiện nổi bật của tỉnh Kon Tum năm 2023

1-2-2024

Sở Tài chính trao Bằng khen cho cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm 2022 đến năm 2023

Chiều ngày 12 tháng 01 năm 2024, tại Hội trường Sở Tài chính Kon Tum tổ chức công bố Quyết định khen thưởng và trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cho cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm 2022 đến năm 2023.

13-1-2024

Sở Tài chính tổ chức Lễ trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam”

Chiều ngày 10/01/2024, Sở Tài chính tổ chức Lễ trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam” cho 03 đồng chí Lãnh đạo tỉnh Kon Tum. Đồng chí A Pớt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Lễ trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam”.

11-1-2024

Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam”

Chiều ngày 10/01, Sở Tài chính tổ chức Lễ trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam” cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

11-1-2024

Hội nghị công chức, người lao động năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum

Sáng ngày 29/12/2023, Sở Tài chính tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Điệu - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở và đồng chí Trần Văn Khiêm - Phó Chủ tịch BCH Công đoàn cơ quan đồng chủ trì Hội nghị.

3-1-2024

Sở Tài chính tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở Tài chính năm 2023

Ngày 18/12/2023, Sở Tài chính tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở Tài chính năm 2023 theo Kế hoạch số 115-KH/TU ngày 08/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023 đối với tập thể, cá nhân cán bộ từ tỉnh tới cơ sở và Công văn số 917-CV/BCSĐ ngày 04/12/2023 của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai công tác kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2023.

18-12-2023

Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam” năm 2023

Chiều ngày 21/11/2023, tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đăk Hà tổ chức Lễ trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam” năm 2023 cho đồng chí Hoàng Thị Nhân - Kế toán xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà đã có thành tích góp phần xây dựng và phát triển ngành Tài chính Việt Nam theo Quyết định số 1987/QĐ-BTC ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

22-11-2023

14-9-2023

Thực hiện văn bản số 1139/STTTT-TTBCXB ngày 26/6/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cơ quan thông tin, tuyên truyền đẩy mạnh truyền thông về Quyền con người năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

6-7-2023

Hội nghị trực tuyến trực tuyến với địa phương sơ kết tình hình giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài 6 tháng đầu năm 2023 và các biện pháp tăng cường giải ngân năm 2023

Chiều ngày 28/6/2023, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến với địa phương sơ kết tình hình giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài 6 tháng đầu năm 2023 và các biện pháp tăng cường giải ngân năm 2023.

29-6-2023

Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 5 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ tháng 6 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 3 năm 2023

Chiều ngày 12/6/2023, tại Hội trường Sở Tài chính tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 5 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ tháng 6 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 3 năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Điệu - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì Hội nghị.

21-6-2023

Sở Tài chính tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ

Sáng ngày 26/4/2023, tại Hội trường Sở Tài chính tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Điệu - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính - Chủ trì buổi Lễ.

8-5-2023

Công đoàn cơ sở Sở Tài chính triển khai thực hiện các hoạt động hướng đến tháng Công nhân và tháng hành động về an toàn,  vệ sinh lao động năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 95/KH-CĐVC ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Công đoàn Viên chức tỉnh Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023. Công đoàn cơ sở đã triển khai các nội dung trên đến từng đoàn viên, người lao động để theo dõi thực hiện các hoạt động đạt kết quả cao tại Văn bản số 29/CĐCS-STC ngày 06 tháng 4 năm 2023.

10-4-2023

Hội thảo chuyên đề của Bộ Tài chính về nội dung quản lý Nhà nước về giá thuộc thẩm quyền địa phương tại dự thảo luật giá

Sáng ngày 31/03/2023, tại Nhà khách Quốc hội (165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh), Bộ Tài chính tổ chức hội thảo chuyên đề về các nội dung tại dự thảo luật giá về nội dung quản lý nhà nước về giá thuộc thẩm quyền địa phương. Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính, Đặng Công Khôi chủ trì hội thảo chuyên đề, tham dự hội thảo có nhiều đại biểu đến từ Sở Tài chính các tỉnh, thành phố.

6-4-2023

Chi đoàn Sở Tài chính tỉnh Kon Tum tổ chức các hoạt động chào mừng 92 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023) và tháng thanh niên 2023

Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/ĐTN ngày 21 tháng 02 năm 2023 của Ban Chấp hành Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Kế hoạch số 01-KH/ĐTN ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Chi đoàn Sở Tài chính. Xuyên suốt 1 tháng hoạt động tích cực vừa qua, các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2023 được triển khai sâu rộng từ cơ sở, có tính hành động cao, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và bám sát các kế hoạch đã đề ra và trọng tâm công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2023.

6-4-2023

Triển khai thực hiện Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Sở Tài chính tỉnh Kon Tum đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ đối với Danh mục các Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Kon Tum đủ điều kiện chuyển đổi thành công ty cổ phần giai đoạn 2021 -2025.

3-4-2023

Sở Tài chính tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ

31-3-2023

Sở Tài chính trao Bằng khen cho cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm 2021 - 2022

16-3-2023

7-3-2023

Trang sau

Hinh Anh
Góp ý dự thảo văn bảnCà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao
 
TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tài Chính tỉnh Kon Tum, số 200 - Phan Chu Trinh - P. Thắng Lợi - TP Kon Tum
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Điệu - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862344 ; Fax: 0260.3862344; Email: stc@kontum.gov.vn


1542588 Tổng số người truy cập: 7050 Số người online:
TNC Phát triển: