banner
Thứ 7, ngày 20 tháng 4 năm 2024

19-3-2024

14-3-2024

6-2-2024

13-12-2023

15-9-2023

13-6-2023

13-3-2023

13-12-2022

13-9-2022

15-6-2022

15-3-2022

Điểm mới của nghị định 118/2021/nđ-cp của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính

24-2-2022

13-12-2021

Công bố quyết định thanh tra tại ban quản lý quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh kon tum

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Thanh tra năm 2010 ngày 15 tháng 11 năm 2010; Điều 26 Nghị định số: 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thanh tra.

5-10-2021

14-9-2021

Công bố quyết định thanh tra tại Uỷ ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh Kon Tum

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Thanh tra năm 2010 ngày 15 tháng 11 năm 2010; Điều 26 Nghị định số: 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thanh tra.

17-8-2021

7-7-2021

Công bố Quyết định thanh tra tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy

30-6-2021

17-6-2021

7-1-2021

 

5-1-2021

 Xem chi tiết tại đây

31-12-2020

31-12-2020

17-12-2020

 

14-8-2019

Trang sau

Hinh Anh
Góp ý dự thảo văn bảnCà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao
 
TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tài Chính tỉnh Kon Tum, số 200 - Phan Chu Trinh - P. Thắng Lợi - TP Kon Tum
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Điệu - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862344 ; Fax: 0260.3862344; Email: stc@kontum.gov.vn


1469089 Tổng số người truy cập: 2909 Số người online:
TNC Phát triển: