banner
Thứ 7, ngày 2 tháng 12 năm 2023

15-9-2023

13-6-2023

13-3-2023

13-12-2022

13-9-2022

15-6-2022

15-3-2022

Điểm mới của nghị định 118/2021/nđ-cp của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính

24-2-2022

13-12-2021

Công bố quyết định thanh tra tại ban quản lý quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh kon tum

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Thanh tra năm 2010 ngày 15 tháng 11 năm 2010; Điều 26 Nghị định số: 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thanh tra.

5-10-2021

14-9-2021

Công bố quyết định thanh tra tại Uỷ ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh Kon Tum

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Thanh tra năm 2010 ngày 15 tháng 11 năm 2010; Điều 26 Nghị định số: 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thanh tra.

17-8-2021

7-7-2021

Công bố Quyết định thanh tra tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy

30-6-2021

17-6-2021

7-1-2021

 

5-1-2021

 Xem chi tiết tại đây

31-12-2020

31-12-2020

17-12-2020

 

14-8-2019

 

4-1-2019

 

4-1-2019

 

4-1-2019

 

1-10-2018

Trang sau

Hinh Anh
Góp ý dự thảo văn bản 

TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tài Chính tỉnh Kon Tum, số 200 - Phan Chu Trinh - P. Thắng Lợi - TP Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Điệu - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3862344 ; Fax: 0260.3862344; Email: stc@kontum.gov.vn.

1171550 Tổng số người truy cập: 6487 Số người online:
TNC Phát triển: