banner
Thứ 6, ngày 9 tháng 6 năm 2023

7-6-2023

16-3-2023

Triển khai Thông tư 73/2022/TT-BTC ngày 15/12/2022 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch

5-1-2023

QUYẾT ĐỊNH Bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2019, Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2020 và Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

7-12-2022

7-12-2022

Triển khai Thông tư 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016.

7-12-2022

23-11-2022

26-8-2022

23-6-2022

26-7-2021

26-7-2021

21-5-2021

14-1-2021

19-8-2020

19-8-2020

25-5-2020

23-4-2020

23-4-2020

15-7-2019

29-5-2019

 

14-2-2019

 

25-12-2018

 

8-11-2018

 

8-10-2018

 

14-8-2018

Trang sau
Hinh Anh
Góp ý dự thảo văn bản

 

TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tài Chính tỉnh Kon Tum, số 200 - Phan Chu Trinh - TP Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Điệu - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3862344 ; Fax: 0260.3862344; Email: stc@kontum.gov.vn.
181886 Tổng số người truy cập: 733 Số người online:
TNC Phát triển: