banner
Thứ 6, ngày 9 tháng 6 năm 2023

1-6-2023

24-5-2023

10-5-2023

26-4-2023

27-3-2023

27-3-2023

7-3-2023

6-3-2023

Phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ Chính trị và một số Chương trình, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chi tiết tại đây

Tài liệu tại đây

3-3-2023

 Chi tiết tại đây

 Quy định số 788-QĐ/TU tại đây

3-3-2023

 Chi tiết tại đây

9-2-2023

Chi tiết tại đây

9-2-2023

 Chi tiết tại đây

16-1-2023

Tuyên truyền, phổ biến các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng_theo CV số 16/UBND-NC ngày 04/01/2023 của UBND tỉnh

Chi tiết tại đây

9-1-2023

9-12-2022

 Chi tiết tại đây

8-12-2022

 Chi tiết tại đây

8-12-2022

8-12-2022

8-12-2022

8-12-2022

8-12-2022

8-12-2022

8-12-2022

8-12-2022

8-12-2022

Trang sau
Hinh Anh
Góp ý dự thảo văn bản

 

TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tài Chính tỉnh Kon Tum, số 200 - Phan Chu Trinh - TP Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Điệu - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3862344 ; Fax: 0260.3862344; Email: stc@kontum.gov.vn.
181911 Tổng số người truy cập: 766 Số người online:
TNC Phát triển: