banner
Thứ 7, ngày 2 tháng 12 năm 2023
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Thông tư số 68/2023/TT-BTC 8/11/2023 Thông tư số 68/2023/TT-BTC về việc bãi bỏ 04 Thông tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành liên quan đến việc quản lý tài chính trong lĩnh vực ngoại giao
Thông tư số 64/2023/TT-BTC 31/10/2023 Thông tư bãi bỏ các Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2011-2020 và Thông tư liên tịch số 207/2013/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý tài chính các Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015
Thông tư số 65/2023/TT-BTC 31/10/2023 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường
Thông tư số 60/2023/TT-BTC 5/10/2023 Thông tư số 60/2023/TT-BTC quy định mức thu nộp miễn quản lý lệ phí đăng ký cấp biển giao thông cơ giới đường bộ
Thông tư số 62/2023/TT-BTC 3/10/2023 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 07 tháng 4 năm 2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam
Thông tư số 61/2023/TT-BTC 28/9/2023 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm
Nghị định số 68/2023/NĐ-CP 7/9/2023 Nghị địnhsố 68/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2022 - 2027
Thông tư số 02/2023/TT-UBDT 21/8/2023 Thông tư sửa đổi 1 số điều của Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30 tháng 6 năm 2022
Thông tư số 58/2023/TT-BTC 21/8/2023 Thông tư số 58/2023/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 26/2018/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020
Thông tư số 56/2023/TT-BTC 18/8/2023 Thông tư số 56/2023/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật , chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở
Thông tư số 52/2023/TT-BTC 8/8/2023 Thông tư hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ
Nghị định số 48/2023/NĐ-CP 17/7/2023 Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Thông tư số 48/2023/TT-BTC 12/7/2023 Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công
Thông tư số 46/2023/TT-BTC 11/7/2023 Thông tư số 46/2023/TT-BTC ngày 11 tháng 07 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 98/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2023
Thông tư số 47/2023/TT-BTC 11/7/2023 Thông tư số 47/2023/TT-BTC ngày 11 tháng 07 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư liên tịch số 213/2013/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Thông tư số 45/2023/TT-BTC 7/7/2023 Thông tư số 45/2023/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 43 về hướng dẫn thực hiện QĐ số 82 TTCP
Quyết định số 10/2023/QĐ-KTNN 5/7/2023 Quyết định số 10/2023/QĐ-KTNN ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Tổng Kiểm toán Nhà nước
Nghị định số 44/2023/NĐ-CP 30/6/2023 Nghị định quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15
Thông tư 44/2023/TT-BTC 29/6/2023 Thông tư 44/2023/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Bộ Tài chính
Nghị định số 41/2023/NĐ-CP 28/6/2023 Nghị định số 41/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ
Trang sau

 

TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tài Chính tỉnh Kon Tum, số 200 - Phan Chu Trinh - P. Thắng Lợi - TP Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Điệu - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3862344 ; Fax: 0260.3862344; Email: stc@kontum.gov.vn.

1172066 Tổng số người truy cập: 7573 Số người online:
TNC Phát triển: