banner
Thứ 6, ngày 9 tháng 6 năm 2023

2-6-2023

1-6-2023

30-5-2023

24-5-2023

24-5-2023

24-5-2023

24-5-2023

24-5-2023

24-5-2023

24-5-2023

23-5-2023

23-5-2023

18-5-2023

15-5-2023

 Chi tiết tại đây

 Phụ lục tại đây

7-3-2023

 

22-2-2023

 

22-2-2023

 Chi tiết tại đây

9-2-2023

 Chi tiết tại đây

9-2-2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2023 - 2030 tại Sở Tài chính tỉnh Kon Tum

 Chi tiết tại đây

2-2-2023

 Chi tiết tại đây

9-1-2023

 Chương trình, Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum

Chi tiết tại đây

6-1-2023

 Kế hoạch thực hiện Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 tại Sở Tài chính tỉnh Kon Tum

Chi tiết tại đây

6-1-2023

 Kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng tại Sở Tài chính tỉnh Kon Tum năm 2023

Chi tiết tại đây

6-1-2023

 Chi tiết tại đây

6-1-2023

Trang sau
Hinh Anh
Góp ý dự thảo văn bản

 

TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tài Chính tỉnh Kon Tum, số 200 - Phan Chu Trinh - TP Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Điệu - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3862344 ; Fax: 0260.3862344; Email: stc@kontum.gov.vn.
181700 Tổng số người truy cập: 498 Số người online:
TNC Phát triển: