banner
Thứ 4, ngày 19 tháng 6 năm 2024

5-6-2024

17-5-2024

28-7-2023

12-7-2023

13-6-2023

Thực hiện Văn bản số 458/SKHCN-TCĐLCL ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ. Sở tài chính phối hợp tuyên truyền, phổ biến các văn bản đến các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn để biết, thực hiện.

2-6-2023

31-5-2023

24-4-2023

5-10-2022

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp

28-9-2022

Đề nghị báo cáo Quyết toán thu chi năm 2021; Tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2022 và xây dựng kế hoạch tài chính năm 2023 các quỹ ngoài ngân sách của địa phương.

8-9-2022

Sự kiện AGRITECHNICA ASIA Live 2022 chủ đề “Cơ giới hóa đồng bộ hướng tới nền nông nghiệp bền vững” được tổ chức từ ngày 24 – 26/8/2022 tại thành phố Cần Thơ. Sự kiện do Bộ Nông nghiệp và PTNT, Hiệp hội nông nghiệp Đức (DLG), Viện nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) phối hợp tổ chức. Bộ Nông nghiệp và PTNT giao Trung tâm Khuyến nông Quốc gia là Trưởng Ban tổ chức sự kiện.

10-8-2022

4-8-2022

 

9-6-2022

20-5-2022

25-4-2022

3-3-2022

11-2-2022

Thông tư số 105/2021/TT-BTC ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng Ban kiểm soát, kiểm soát viên tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

9-12-2021

30-11-2021

28-10-2021

28-10-2021

25-10-2021

Sở Tài chính thực hiện công khai thông tin tài chính của các doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh làm đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính.

4-10-2021

Thông tư hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hoá chưa truy thu theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ.

1-9-2021

Trang sau

Hinh Anh
Góp ý dự thảo văn bảnCà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao
 
TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tài Chính tỉnh Kon Tum, số 200 - Phan Chu Trinh - P. Thắng Lợi - TP Kon Tum
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Điệu - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862344 ; Fax: 0260.3862344; Email: stc@kontum.gov.vn


1534573 Tổng số người truy cập: 1793 Số người online:
TNC Phát triển: