banner
Thứ 6, ngày 9 tháng 6 năm 2023

Thực hiện Văn bản số 458/SKHCN-TCĐLCL ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ. Sở tài chính phối hợp tuyên truyền, phổ biến các văn bản đến các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn để biết, thực hiện.

2-6-2023

24-4-2023

5-10-2022

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp

28-9-2022

Đề nghị báo cáo Quyết toán thu chi năm 2021; Tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2022 và xây dựng kế hoạch tài chính năm 2023 các quỹ ngoài ngân sách của địa phương.

8-9-2022

Sự kiện AGRITECHNICA ASIA Live 2022 chủ đề “Cơ giới hóa đồng bộ hướng tới nền nông nghiệp bền vững” được tổ chức từ ngày 24 – 26/8/2022 tại thành phố Cần Thơ. Sự kiện do Bộ Nông nghiệp và PTNT, Hiệp hội nông nghiệp Đức (DLG), Viện nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) phối hợp tổ chức. Bộ Nông nghiệp và PTNT giao Trung tâm Khuyến nông Quốc gia là Trưởng Ban tổ chức sự kiện.

10-8-2022

4-8-2022

 

9-6-2022

20-5-2022

25-4-2022

3-3-2022

11-2-2022

Thông tư số 105/2021/TT-BTC ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng Ban kiểm soát, kiểm soát viên tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

9-12-2021

30-11-2021

28-10-2021

28-10-2021

25-10-2021

Sở Tài chính thực hiện công khai thông tin tài chính của các doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh làm đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính.

4-10-2021

Thông tư hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hoá chưa truy thu theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ.

1-9-2021

17-8-2021

10-8-2021

Thông tư số 64/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2021 hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

6-8-2021

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung về xử ỉỷ tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

1-7-2021

Triển khai thực hiện Công văn số 1416/VP-KTTH nói trên, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị có liên quan báo cáo một số nội dung về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chi phối trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020 (Nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ tại doanh nghiệp)

30-6-2021

28-6-2021

Trang sau
Hinh Anh
Góp ý dự thảo văn bản

 

TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tài Chính tỉnh Kon Tum, số 200 - Phan Chu Trinh - TP Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Điệu - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3862344 ; Fax: 0260.3862344; Email: stc@kontum.gov.vn.
181625 Tổng số người truy cập: 414 Số người online:
TNC Phát triển: