banner
Thứ 4, ngày 24 tháng 7 năm 2024

16-7-2024

10-7-2024

2-7-2024

26-6-2024

Đại hội XIII của Đảng đề cao ý chí, khát vọng phát triển đất nước, để đến năm 2025 đưa nước ta trở thành nước có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, nước ta trở thành nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, trong đó, chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số là một trong những biểu hiện cụ thể thể hiện ý chí, khát vọng phát triển đất nước.

12-6-2024

Thực hiện văn bản số 919/STTTT-BCVT&CNTT ngày 11 tháng 6 năm 2024 của Sở Thông tin và truyền thông về đề nghị tuyên truyền thúc đẫy người dân chủ động tra cứu thông tin, đảm bảo thông tin thuê bao tuân thủ đúng quy định. Sở tài chính đăng tải hướng dẫn tra cứu thông tin, đảm bảo thông tin thuê bao tuân thủ đúng quy định

11-6-2024

6-6-2024

6-6-2024

Thực hiện văn bản số 1839/UBND-KGVX ngày 28 tháng 5 năm 2024 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về an toàn thông tin mạng trong năm 2024. trong đó có nội dung "Phổ biến và áp dụng hiệu quả Sổ tay Hướng dẫn bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ được Cục An toàn thông tin ban hành tại Văn bản số 478/CATTT-ATHTTT ngày 30 tháng 3 năm 2024". Sở Tài chính đăng tải Sổ tay Hướng dẫn bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ làm tài liệu tham khảo.

28-5-2024

21-5-2024

10-5-2024

25-4-2024

Chuyển đổi số đang là xu thế mang tính tất yếu mà mọi doanh nghiệp dù sớm hay muộn đều cần áp dụng để không bị đào thải khỏi thị trường đầy cạnh tranh như hiện nay. Một trong những mục tiêu của chuyển đổi số là số hóa thông tin, số hóa quy trình, số hóa giao dịch.

27-3-2024

26-2-2024

21-2-2024

7-2-2024

29-12-2023

29-12-2023

28-12-2023

28-12-2023

16-11-2023

24-10-2023

24-10-2023

13-10-2023

11-10-2023

Trang sau

Hinh Anh
Góp ý dự thảo văn bản


Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao
 
TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tài Chính tỉnh Kon Tum, số 200 - Phan Chu Trinh - P. Thắng Lợi - TP Kon Tum
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Điệu - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862344 ; Fax: 0260.3862344; Email: stc@kontum.gov.vn


1621984 Tổng số người truy cập: 2199 Số người online:
TNC Phát triển: