banner
Thứ 6, ngày 23 tháng 2 năm 2024

21-2-2024

19-2-2024

26-1-2024

22-1-2024

3-1-2024

28-12-2023

27-12-2023

7-12-2023

6-12-2023

6-12-2023

6-12-2023

17-8-2023

 Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt công bố, điều chỉnh quy hoạch

Chi tiết tại đây

Dự thảo tại đây

13-12-2022

Chi tiết tại đây

Dự thảo tại đây

20-9-2022

 Chi tiết tại đây

 Dự thảo tại đây

20-9-2022

Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.

Chi tiết tại đây

Dự thảo tại đây

20-9-2022

Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

Chi tiết tại đây

Dự thảo tại đây

20-9-2022

Dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư số 86/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường

Chi tiết tại đây

Dự thảo tại đây

19-9-2022

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường

Chi tiết tại đây

15-9-2022

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về định mức sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư

Chi tiết tại đây

 

12-9-2022

 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị SNCL.

Chi tiết tại đây

31-8-2022

 Chi tiết tại đây

31-8-2022

 Chi tiết tại đây

24-8-2022

Lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ Nhà nước.

Chi tiết tại đây

9-8-2022

Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 209/2013/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

Chi tiết tại đây

1-8-2022

Trang sau

Hinh Anh
Góp ý dự thảo văn bảnCà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao

 

TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tài Chính tỉnh Kon Tum, số 200 - Phan Chu Trinh - P. Thắng Lợi - TP Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Điệu - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3862344 ; Fax: 0260.3862344; Email: stc@kontum.gov.vn.

1401421 Tổng số người truy cập: 1986 Số người online:
TNC Phát triển: