banner
Thứ 6, ngày 9 tháng 6 năm 2023

6-6-2023

Thông tư hướng dẫn việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, bao gồm cả nguồn vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt công bố, điều chỉnh quy hoach

2-6-2023

31-5-2023

29-5-2023

17-5-2023

12-5-2023

30-4-2023

30-4-2023

30-4-2023

30-4-2023

30-4-2023

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP

7-3-2023

7-3-2023

 

2-3-2023

 

2-3-2023

1-3-2023

1-3-2023

28-2-2023

27-12-2022

 Chi tiết tại đây

9-12-2022

 Chi tiết tại đây

21-10-2022

 Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải

Chi tiết tại đây

10-10-2022

Thông tư hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Chi tiết tại đây

27-9-2022

Thông tư quy định về quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước thực hiện các Đề án đào tạo, bồi dưỡng tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao.

Chi tiết tại đây

5-9-2022

 Chi tiết tại đây

24-8-2022

Trang sau
Hinh Anh
Góp ý dự thảo văn bản

 

TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tài Chính tỉnh Kon Tum, số 200 - Phan Chu Trinh - TP Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Điệu - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3862344 ; Fax: 0260.3862344; Email: stc@kontum.gov.vn.
181635 Tổng số người truy cập: 425 Số người online:
TNC Phát triển: