banner
Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024
Hội nghị tình hình giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài các tháng đầu năm 2024 và các biện pháp tăng cường giải ngân năm 2024 của tỉnh Kon Tum
23-5-2024
          Chiều ngày 21/5/2024, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương về tình hình giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài các tháng đầu năm 2024 và các biện pháp tăng cường giải ngân năm 2024.
           Thừa ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính cùng đại diện các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nhiệp và Phát triển Nông thôn; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ban Quản lý dự án Hỗ trợ phát triển biên giới; Ban Quản lý dự án phát triển cơ sở hạ tầng các tỉnh Tây nguyên và Ủy ban nhân  dân  thành phố Kon Tum tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum.


Tại Điểm cầu tỉnh Kon Tum

          Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại báo cáo việc hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội; đồng thời để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2024, thời gian qua, Bộ Tài chính đã chỉ đạo toàn ngành tài chính thực hiện đồng bộ các biện pháp, bao gồm cả vốn vay nước ngoài như: khẩn trương thực hiện phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công vốn ngân sách nhà nước, kế hoạch vốn nước ngoài năm 2024, nhập dự toán trên hệ thống Thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS).


Tại Điểm cầu Bộ Tài chính

          Tuy nhiên, kết quả giải ngân vốn nước ngoài 5 tháng đầu năm 2024 (tính đến ngày 15/5/2024) của các địa phương vẫn khá thấp, cụ thể: năm 2024, các địa phương được giao tổng kế hoạch vốn là 24.172,86 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư công là 9.456,86 tỷ đồng (53/63 địa phương), vốn vay lại là 14.716 tỷ đồng (51/63 địa phương). Tính đến 15/5/2024, tỷ lệ kế hoạch vốn các địa phương đã phân bổ và nhập Tabmis cho các dự án đối với vốn đầu tư công ngân sách Trung ương (NSTW) là 91,7% kế hoạch vốn được giao, vốn vay lại là 84,2% kế hoạch vốn được giao. Lũy kế giải ngân vốn nước ngoài của các địa phương tính đến 15/5/2024 là 5,7% kế hoạch vốn được giao (tính cho cả kế hoạch vốn cấp phát và vay lại) cao hơn cùng kỳ năm 2023 là 4,9%. Mới có 5/53 địa phương có tỉ lệ giải ngân đạt trên 15%, 28/53 địa phương chưa giải ngân vốn NSTW cấp phát bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương không có tỉnh Kon Tum (Vì trong năm 2024, tỉnh Kon Tum không được giao vốn ODA nguồn Ngân sách Trung ương cấp phát)
          Ngoài ra đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Quản lý dự án Word Bank cũng báo cáo một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án như: thời gian triển khai các công việc thường bị kéo dài do phải liên tục cập nhật, điều chỉnh trước khi Nhà tài trợ có thư "Không phản đối" gửi tới các đơn vị; công tác thanh toán cũng gặp khó khăn do dự án sử dụng các nguồn vốn khác nhau; giải phóng mặt bằng đã ảnh hưởng đến quá trình giải ngân ...
          Theo Bộ Tài chính các vướng mắc chủ yếu liên quan đến: Điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án, gia hạn giải ngân, gia hạn thời gian thực hiện, sử dụng vốn dư; các dự án phải xin gia hạn thời gian thực hiện, thời gian giải ngân là do các công tác triển khai dự án chậm trễ và chưa kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh; các dự án nhóm B sau khi địa phương hoàn thành thủ tục gia hạn giải ngân dự án (thuộc thầm quyền của HĐND tỉnh) thì phải thực hiện thủ tục gia hạn thời gian bố trí vốn (thẩm quyền của lãnh đạo Chính phủ); giải phóng mặt bằng; điều chỉnh thiết kế; chậm tiến hành công tác nghiệm thu, thanh toán; thiếu kế hoạch vốn (cả cấp phát và vay lại); lúng túng trong việc lập kế hoạch vốn, không dự kiến được tiến độ thực hiện dự án và số vốn cần giải ngân nên đã lập kế hoạch vốn không sát với thực tế, đặc biệt với các dự án có năm 2024 là năm giải ngân cuối cùng dẫn đến việc thiếu hoặc không có kế hoạch vốn để giải ngân ...
Để phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân cao đối với nguồn vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2024, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành và địa phương thực hiện một số giải pháp:
(1) Đối với Bộ Tài chính: Phải bảo đảm thời gian xử lý đơn rút vốn đúng qui định; tổ chức các đoàn trực tiếp làm việc, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đầu tư công, trong đó tập trung các dự án lớn, các địa phương được giao nhiều kế hoạch vốn; tiếp tục trao đổi với các nhà tài trợ nhằm tháo gỡ các vướng mắc về phía nhà tài trợ như rút ngắn thời gian và đơn giản hóa thủ tục cho ý kiến không phản đối.
(2) Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Cần hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh tiến độ, thủ tục trong việc gia hạn thời gian bố trí vốn để tránh làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân của dự án; hướng dẫn rõ ràng hơn cho các đia phương về thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự án đối với các dự án triển khai tại nhiều cơ quan.
(3) Đối với các địa phương: Thực hiện rà soát, đánh giá chi tiết, cụ thể về khả năng giải ngân của từng dự án, đặc biệt lưu ý các dự án có năm lập kế hoạch là năm giải ngân cuối cùng để đảm bảo đủ vốn cho các dự án, tránh việc phải gia hạn giải ngân, gia hạn thời gian thực hiện, phát sinh nhiều thủ tục hành chính. Các trường hợp không có khả năng hoàn thành khối lượng dự án theo tiến độ đặt ra, phải cắt giảm, chuyển giao kế hoạch vốn đã được giao, cần có văn bản đề xuất cắt, giảm, điều chuyển gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước 30/6/2024 để phối hợp thực hiện.
(4) Đối với các chủ chương trình/dự án:
- Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư phải báo cáo và phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương điều chỉnh đầu tư, trên cơ sở phê duyệt/quyết định của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh chủ trương đầu tư và phối hợp với Bộ Tài chính để điều chỉnh thời hạn giải ngân, điều chỉnh phân bổ vốn theo các hiệp định vay đã ký (nếu có).
- Khẩn trương hoàn tất các thủ tục về đầu tư, xây dựng, về di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án; hoàn thiện các thiết kế kỹ thuật, giải quyết các khó khăn vướng mắc trong việc đấu thầu hợp đồng; sớm xử lý các vướng mắc phát sinh trong từng khâu thực hiện dự án.
(5) Đối với các Ban Quản lý dự án trung ương của các dự án do các bộ ngành làm cơ quan chủ quản: Hướng dẫn, tập huấn về nghiệp vụ, năng lực cho các ban quản lý dự án địa phương để đảm bảo dự án được triển khai đồng bộ, hiệu quả./.


 

Trần Thị Thu Hiền
Số lượt xem:44

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
 
TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tài Chính tỉnh Kon Tum, số 200 - Phan Chu Trinh - P. Thắng Lợi - TP Kon Tum
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Điệu - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862344 ; Fax: 0260.3862344; Email: stc@kontum.gov.vn


1542581 Tổng số người truy cập: 7009 Số người online:
TNC Phát triển: