banner
Thứ 6, ngày 23 tháng 2 năm 2024
Sở Tài chính tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở Tài chính năm 2023
18-12-2023
          Ngày 18/12/2023, Sở Tài chính tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở Tài chính năm 2023 theo Kế hoạch số 115-KH/TU ngày 08/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023 đối với tập thể, cá nhân cán bộ từ tỉnh tới cơ sở và Công văn số 917-CV/BCSĐ ngày 04/12/2023 của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai công tác kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2023.


(Đ/c: Nguyễn Văn Điệu, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tài chính phát biểu, chỉ đạo Hội nghị)

 
          Tham dự cuộc họp có tập thể Ban giám đốc Sở Tài chính; Trưởng các phòng thuộc Sở; Đại diện cấp ủy; Đại diện Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Tài chính; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Sở Tài chính. Đối tượng được kiểm điểm là Tập thể lãnh đạo, quản lý Sở Tài chính và cá nhân các đồng chí là Lãnh đạo, quản lý của Sở, gồm: Giám đốc và 03 Phó Giám đốc Sở Tài chính.
Thay mặt lãnh đạo Sở Tài chính, Đ/c: U Thị Thanh - Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở trình bày dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo, quản lý Sở Tài chính năm 2023; trong đó nêu rõ những ưu điểm, kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đưa ra phương hướng, biện pháp khắc phục trong năm 2024.
          Năm 2023, Tập thể lãnh đạo, quản lý Sở Tài chính tỉnh Kon Tum chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ công chức tại Sở Tài chính. Triển khai thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch, chương trình công tác năm 2023. Thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về quản lý ngân sách, tài chính đầu tư, quản lý doanh nghiệp, quản lý giá và công sản, văn phòng…, các nhiệm vụ thanh tra, pháp chế thuộc lĩnh vực ngành và các chủ trương quản lý điều hành kinh tế - xã hội đảm bảo tiến độ và yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo được sự đoàn kết thống nhất và phát huy trách nhiệm của tập thể trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.
          Sau khi tập thể, cá nhân lãnh đạo Sở tự kiểm điểm, các đại biểu có mặt tại Hội nghị đã tham gia ý kiến rất sôi nổi, góp ý trên tinh thần khách quan. Trưởng các phòng thuộc Sở và đại diện các tổ chức đoàn thể cơ quan thống nhất cao với bản tự kiểm điểm của Ttập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo, quản lý của Sở.
Thay mặt lãnh đạo Sở Tài chính, Đ/c Nguyễn Văn Điệu, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tài chính đề nghị trong thời gian tới, Tập thể lãnh đạo Sở và cá nhân các đồng chí Lãnh đạo quản lý của Sở tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, phát huy những kết quả đã đạt được, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
          Kết quả biểu quyết bằng hình thức phiếu kín, thống nhất đề xuất cấp thẩm quyền xem xet, đánh giá, xếp loại chất lượng Tập thể lãnh đạo, quản lý Sở Tài chính năm 2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cá nhân, Đ/c Giám đốc Sở “Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ” và 01 Đ/c Phó Giám đốc Sở “Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ”./.
Tin, hình ảnh: Đinh Thị Hoa
 
Số lượt xem:320

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

 

TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tài Chính tỉnh Kon Tum, số 200 - Phan Chu Trinh - P. Thắng Lợi - TP Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Điệu - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3862344 ; Fax: 0260.3862344; Email: stc@kontum.gov.vn.

1401439 Tổng số người truy cập: 2027 Số người online:
TNC Phát triển: