banner
Thứ 6, ngày 9 tháng 6 năm 2023
Sở Tài chính tỉnh Kon Tum triển khai công tác chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
3-4-2023
            Trên cơ sở đó, ngày 02 tháng 11 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 1026/TTg-DMDN V/v chuyển đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh Kon Tum thành CTCP giai đoạn 2022-2025, trong đó đồng ý chuyển 03 đơn vị sự nghiệp công lập (Ban Quản lý chợ  Kon Tum, Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế, Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Đăk Hà) trực thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Kon Tum thành công ty cổ phần giai đoạn 2022-2025.  
 
             Được sự thống nhất của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1026/TTg-DMDN nói trên, căn cứ quy định tại Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Sở Tài chính đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi 03 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ.
- Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2023 về việc thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi Trung tâm Môi trường và Dịch vụ Đô thị huyện Đăk Hà thành công ty cổ phần;
- Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2023 về việc thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế thành công ty cổ phần;
- Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2023 về việc thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi Ban Quản lý chợ thành phố Kon Tum thành công ty cổ phần;
            Các Ban chỉ đạo chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần do Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum  là Trưởng ban và các thành viên là lãnh đạo các Sở: Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành phố là đơn vị chủ quản của các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi, đồng thời, để đảm bảo công tác chuyển đổi, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi cũng tham gia thành viên Ban chỉ đạo.
            Ngày 07 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Sở Tài chính tỉnh Kon Tum, Ban chỉ đạo đã tổ chức cuộc họp để thảo luận, rà soát, nghiên cứu, phối hợp hoàn thiện, làm cơ sở tham mưu  Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, trong đó phải đảm bảo việc thực hiện công tác chuyển đổi theo đúng quy định tại Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ; chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2021 và Công văn số 1026/TTg-DMDN ngày 02 tháng 11 năm 2022 và các quy định pháp luật có liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, vi phạm pháp luật./.
Số lượt xem:152

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

 

TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tài Chính tỉnh Kon Tum, số 200 - Phan Chu Trinh - TP Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Điệu - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3862344 ; Fax: 0260.3862344; Email: stc@kontum.gov.vn.
181783 Tổng số người truy cập: 608 Số người online:
TNC Phát triển: