banner
Thứ 5, ngày 29 tháng 2 năm 2024
Hội nghị Tổng kết thực hiện giao ước thi đua Khối thi đua các cơ quan tham mưu, tổng hợp năm 2022
17-2-2023

  Đồng chí Nguyễn Văn Điệu - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính - Trưởng Khối chủ trì Hội nghị và đồng chí Nguyễn Đình Cầu - Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh - Khối Phó đồng chủ trì Hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Văn Điệu - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính - Trưởng Khối thi đua các cơ quan tham mưu, tổng hợp năm 2022 chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Nội vụ; Sở Ngoại vụ; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh; Quỹ Phát triển đất tỉnh và công chức theo dõi công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua các cơ quan tham mưu, tổng hợp.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Điệu - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính (Trưởng khối năm 2022) ghi nhận năm 2022 các cơ quan, đơn vị thành viên trong Khối thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trên các lĩnh vực công tác, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh phát phát động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nội dung thi đua thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, chỉ tiêu thi đua cụ thể, đóng góp có hiệu quả vào phong trào thi đua yêu nước. Nhiều phong trào, cuộc vận động, mô hình hay, sáng tạo đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động tích cực tham gia, kết quả đạt được đáng khích lệ. Đồng chí Nguyễn Văn Điệu đề nghị Hội nghị tập trung đánh giá những kết quả đạt được; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục trong thời gian tới, từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, cách làm phù hợp để phong trào thi đua của Khối ngày càng chiều sâu, thực sự là động lực thúc đẩy, nâng cao hiệu quả, chất lượng trong công tác….

Đồng chí Nguyễn Đình Cầu - Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Các cơ quan, đơn vị Khối thi đua các cơ quan tham mưu, tổng hợp nhất trí thông qua dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong công tác năm 2022, chỉ ra những khó khăn và hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua của Khối năm 2023, cụ thể: Từng cơ quan, đơn vị tập trung đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức các đợt thi đua phù hợp theo từng chuyên đề, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao; nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của ngành, lĩnh vực, từng giai đoạn, tiếp tục phát huy những ưu điểm và khắc phục hạn chế nhằm phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan, đơn vị thành viên trong Khối thi đua tổ chức bầu chọn cơ quan đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, khen thưởng năm 2022. Tiếp tục thống nhất đề cử Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Khối trưởng năm 2023; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh: Khối phó năm 2023.

Tại Hội nghị các cơ quan, đơn vị Khối thi đua các cơ quan tham mưu, tổng hợp phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2023./.

                                                                                                                                                                                                                                                    Tin, ảnh: LCL-VP.

 

Số lượt xem:1015

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

 

TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tài Chính tỉnh Kon Tum, số 200 - Phan Chu Trinh - P. Thắng Lợi - TP Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Điệu - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3862344 ; Fax: 0260.3862344; Email: stc@kontum.gov.vn.

1415377 Tổng số người truy cập: 489 Số người online:
TNC Phát triển: