Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Tình hình thực hiện dự toán NSĐP

   Đóng
 Tên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố Quyết địnhNgày công bốFile báo cáoFile Excel số liệu
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý I năm 20202020Biểu số 60/CK-NSNN1266/STC-QLNS13/04/2020Tải XuốngTải Xuống
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý I năm 20202020Biểu số 61/CK-NSNN1266/STC-QLNS13/04/2020Tải XuốngTải Xuống
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 20192019Biểu số 60/CK-NSNN290/STC-QLNS22/01/2020Tải XuốngTải Xuống
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý III năm 2019 2019Biểu số 61/CK-NSNN2984/STC-QLNS14/10/2019Tải XuốngTải Xuống
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý III năm 20192019Biểu số 60/CK-NSNN2984/STC-QLNS14/10/2019Tải XuốngTải Xuống
Cân đối ngân sách địa phương quý III năm 20192019Biểu số 59/CK-NSNN2984/STC-QLNS14/10/2019Tải XuốngTải Xuống
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý II năm 20192019Biểu số 61/CK-NSNN1993/STC-QLNS15/07/2019Tải XuốngTải Xuống
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý II năm 20192019Biểu số 60/CK-NSNN1993/STC-QLNS15/07/2019Tải XuốngTải Xuống
Cân đối ngân sách địa phương quý II năm 2019 2019Biểu số 59/CK-NSNN1993/STC-QLNS15/07/2019Tải XuốngTải Xuống
1