Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
    Đăng Nhập
QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

Thông tư số 54/2020/TT-BTC Quy định mức thu, nộp phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu ...

 

 Chi tiết tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 22/06/2020 Lượt xem : 227
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
Website liên Kết