Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
    Đăng Nhập
QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 06/10/2016

 

 Chi tiết tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 01/09/2020 Lượt xem : 148
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Website liên Kết