Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Hướng dẫn nghiệp vụ > Văn phòng
    Đăng Nhập
BÁO CÁO :THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG
2:28 CH | 19/07/2013

 

BÁO CÁO :Thực trạng về công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan và Qui chế Văn thư - Lưu trữ
9:55 SA | 19/07/2013

 

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG THÁNG 5 NĂM 2013
9:47 SA | 19/07/2013

 

Kế hoạch :Cải cách hành chính năm 2013 của Sở Tài chính ( có phụ lục kèm theo)
9:43 SA | 19/07/2013

 

Kết quả thực hiện công tác cải cách tài chính công 6 tháng đầu năm 2013 theo định kỳ.
9:39 SA | 19/07/2013

 

Sơ kết công tác Tài chính 06 tháng đầu năm 2013; phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2013
9:37 SA | 19/07/2013

 

Cải cách hành chính quí I / 2013
9:35 SA | 19/07/2013

 

Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2013
9:06 SA | 19/07/2013

 

TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ( 2001-2011)
9:03 SA | 19/07/2013

 

NỘI QUI CƠ QUAN: Ban hành kèm theo quyết định số: 05B /QĐ-STC, ngày 02/01//2006
4:05 CH | 01/04/2013

 

Trang 19 trong 20Đầu tiên    Trước   11  12  13  14  15  16  17  18  [19]  20  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
Website liên Kết