Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
LỊCH CÔNG TÁC

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN (Từ 28/10/2019 đến 01/11/2019)

 

 I. Văn phòng Sở

- Báo cáo định kỳ gửi Sở Thông tin và truyền thông về việc thẩm tra, xử lý
các nội dung báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm.
- Tổng hợp TTHC của các Huyện, Thành phố.
- Báo cáo công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 theo đề nghị Sở Nội vụ
- Báo cáo kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019” theo đề nghị của Sở Nội vụ (SNV 2435).
- Công việc thường xuyên khác.
 

II. Phòng Quản lý Ngân sách

 

1. Các nhiệm vụ tuần trước chuyển sang tiếp tục triển khai:
-Triển khai XD PA phân bổ thu, chi NSĐP, ngân sách tỉnh 2020;
- Phối hợp với Cục thuế canh lại số thu NS năm 2020 theo số liệu Bộ Tài chính vừa cung cấp, xác định số thu điều tiết cho từng địa bàn để tính cân đối thu, chi DT 2020 cho các huyện, TP
- Trên cơ sở số liệu thu tiền đất dự án 2020 của phòng TCĐT, QLCS giá cung cấp, tiến hành phân tích đưa vào PA giao DT 2020 (tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, tài sản trên đất)
- Hoàn chỉnh các nội dung họp HĐND kỳ họp thứ 9 (tiếp thu chỉnh sửa theo thẩm định của Sở Tư pháp)
- Hoàn chỉnh VBLN tham mưu cơ chế huy động vốn SC trường học theo ý kiến tham gia, góp ý của các đơn vị
2. Triển khai tổng hợp phân bổ KPQH chuyển tiếp theo NQ 69
3. Tổng hợp Kp tinh giãn biên chế 2019 tham mưu xử lý theo qui định
4. Tổng hợp kinh phí Đại hội Đảng các cấp toàn tỉnh.
5. Hoàn chỉnh số liệu XD mục tiêu thu 2021-2025 phục vụ BC Đại hội Đảng bộ XVI
6. Tổng hợp ý kiến tham gia hoàn chỉnh dự thảo Quyết định phân cấp thẩm định dự toán đề án sự nghiệp.
7. Công việc thường xuyên khác trong tuần.
 

III. Phòng Tài chính đầu tư 

 

- Phối hợp với KBNN, Sở KHĐT đối chiếu, xác nhận số dư dự toán vốn ODA, vốn vay lại của Chính phủ để hạch toán vào NSNN năm 2018 theo hướng dẫn của BTC tại VB số 5429.
- Hoàn chỉnh VB tham mưu UBND tỉnh trả lãi vay, phí vay của các dự án vay lại vốn nước ngoài của Chính phủ.
- Rà soát, đối chiếu số liệu KH vốn đã nhập trên hệ thống TABMIS các nguồn vốn đầu tư phát triển đã phân bổ năm 2019 (tránh sót nguồn).
- Triển khai thực hiện cấp mã số DA theo quy trình TTHC
- Tổng hợp đề xuất bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp, chế tài xử lý nhằm đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành theo Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2013 cho phù hợp với thực tế.
Tiếp tục theo dõi công tác tháng 10 đối với xã Đăk Nên (xã kết nghĩa theo NQ 04).
- Nhóm công việc thường xuyên khác.
 
 

 IV. Phòng Quản lý Giá và công sản

 

 -Tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, đơn vị (sau khi đăng tải lên CTTĐT của tỉnh) đối với Dự thảo Quyết định bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại QĐ số 09/2019/QĐ/UBND của UBND tỉnh; hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Tư pháp thẩm định Dự thảo (lần 3).
   - Thẩm định đề nghị phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Cung cấp tờ gấp tuyên truyền người khuyết tật, áp phích tuyên truyền người cao tuổi, tờ gấp tuyên truyền bình đẳng giới năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
   - Thẩm định Đề án sử dụng tài sản công của Nhà khách Hữu Nghị thuộc Văn phòng UBND tỉnh vào mục đích cho thuê.
   - Thẩm định Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
   - Thẩm định giá đấu giá trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Sa Thầy.
   - Hướng dẫn áp dụng giá dịch vụ thủy lợi khác theo đề nghị của Ban QL Khai thác các CT thủy lợi.
   - Hướng dẫn Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT lập thủ tục bán đấu giá Khu nhà thi đấu.
- Công việc thường xuyên khác phát sinh trong tuần.
 

V. Phòng Tài chính Doanh nghiệp

 

            - Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
            - Dự thảo Quyết định cho UBND tỉnh về việc phân bổ bổ sung kinh phí hỗ trợ quản lý diện tích rừng tự nhiên năm 2018 cho 02 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi và Sa Thầy.
            - Chuyển kinh phí hỗ trợ người lao động là dân tộc thiểu số quý III cho 02 Công ty cổ phần ĐTPT Duy Tân và Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh.    
         - Công việc thưởng xuyên.
 

            VI. Thanh tra Sở

 

- Thông qua dự thảo kết luận thanh tra chuyên đề bê tông hoá 10 phường thành phố Kon Tum; hoàn chỉnh dự thảo trình ký ban hành.
- Tiếp tục thanh tra tại Trường chính trị Kon Tum theo Quyết định số 267/QĐ-STC ngày 11/10/2019 của Giám đốc Sở Tài chính ;
- Tiếp tục tiếp thu ý kiến tổng hợp hoàn chỉnh báo cáo Thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018 các đơn vị chuẩn bị cho kỳ họp HĐND tỉnh;
- Công chức thanh tra đi học nghiệp vụ thanh tra viên tại Khánh Hoà;
- Công việc thường xuyên khác. 
 
 Tải về tại đây
Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 25/10/2019 Lượt xem : 136
Quay Về

Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
Website liên Kết