Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
    Đăng Nhập
4:10 CH | 16/01/2023

 Chi tiết tại đây

3:47 CH | 30/12/2022

 Chi tiết tại đây

4:05 CH | 29/11/2022

 Chi tiết tại đây

 QĐ số 06/QĐ-TTg 

9:12 CH | 23/11/2022

 Sở Tài chính tỉnh Kon Tum thực hiện tuyên truyền, phổ biến tiện ích của dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính

12:45 SA | 16/11/2022

 Chi tiết tại đây

3:35 CH | 14/11/2022

 Chi tiết tại đây

 Hướng dẫn tại đây

6:12 CH | 24/10/2022

 Chi tiết tại đây

 Phụ lục tại đây

3:55 CH | 18/08/2022

 Chi tiết tại đây

3:10 CH | 10/08/2022

Nhằm góp phần tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, người dân thực hiện thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. Sở Tài chính tỉnh Kon Tum hướng dẫn tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia như sau:

Chi tiết tại đây

4:11 CH | 29/07/2022

Triển khai thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử tại Sở Tài chính

Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG