Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ VÀ CÔNG SẢN

6.Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh

 

Thủ tục: Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ quan nhà nước có tài sản cần điều chuyển (phối hợp cùng cơ quan có nhu cầu được tiếp nhận tài sản) lập hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản gửi tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

- Địa chỉ : 70 Lê Hồng Phong, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum.

- Thời gian : Từ 7giờ30 – 11giờ00 và 13giờ30 – 16giờ30 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết)

Bước 2: Cán bộ chuyên quản của Sở Tài chính kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc thiếu sót thì cán bộ chuyên quản hướng dẫn đơn vị chỉnh sửa,bổ sung.

Bước 3: Theo phiếu hẹn các cơ quan, đơn vị nhận kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

-Thời gian : Từ 7giờ30 – 11giờ00 và 13giờ30 – 16giờ30 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết)

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu điện

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị chuyển tài sản của cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản (bản chính).

- Văn bản đề nghị được tiếp nhận tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị (bản chính).

- Văn bản đề nghị điều chuyển, tiếp nhận tài sản của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) (bản chính).

- Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển (chủng loại, số lượng, tình trạng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán; mục đích sử dụng hiện tại và mục đích sử dụng dự kiến sau khi điều chuyển trong trường hợp việc điều chuyển gắn với việc chuyển đổi công năng sử dụng tài sản) (bản chính).

- Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị điều chuyển tài sản (nếu có) (bản sao)

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

Thời hạn giải quyết:

30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) bao gồm thời gian giải quyết tại Sở Tài chính và cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định điều chuyển tài sản nhà nước (UBND tỉnh);

Đối tượng thực hiện:

Cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh

Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: HĐND tỉnh

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chủ tịch UBND tỉnh; Sở Tài chính.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính

Kết quả:

Văn bản hành chính; Quyết định hành chính

Lệ phí (nếu có):

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện (nếu có):

Không

Căn cứ pháp lý:

- Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ;

Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum

 

 

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 14/10/2015 Lượt xem : 908
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Website liên Kết