Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ VÀ CÔNG SẢN

Điều chuyển công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

 

 Thủ tục; Điều chuyển công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

 

 

 

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Khi có công trình cần điều chuyển; đơn vị quản lý công trình:

+ Lập hồ sơ đề nghị điều chuyển.

+ Gửi hồ sơ đề nghị điều chuyển đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định điều chuyển (do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển).

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

-   Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

-   Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’ và buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).

Bước 2. Trong thời hạn 14 ngày (theo quy định là 20 ngày, đã cắt giảm 30%), kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành quyết định điều chuyển công trình.

Bước 3. Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

-  Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 4. Trong thời hạn 21 ngày (theo quy định là 30 ngày, đã cắt giảm 30%), kể từ ngày có quyết định điều chuyển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

+ Đơn vị có công trình điều chuyển chủ trì, phối hợp với đơn vị nhận công trình điều chuyển tổ chức bàn giao, tiếp nhận; thực hiện hạch toán tăng, giảm; báo cáo kê khai bổ sung theo quy định tại thông tư 54/2013/TT-BTC và pháp luật có liên quan.

+ Đơn vị nhận công trình điều chuyển có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ về quyền sử dụng đất đối với công trình nhận điều chuyển.

Cách thức thực hiện:

Nộp hô sơ trực tiêp hoặc gửi qua đương bưu điên.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a)  Thành phần hồ sơ, gồm:

-  Văn bản đề nghị điều chuyển của đơn vị có công trình (bản chính);

-  Văn bản đề nghị được tiếp nhận của đơn vị nhận công trình (bản chính);

-  Danh mục công trình đề nghị xử lý (theo mẫu - bản chính).

b)   Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

14 ngày (theo quy định là 20 ngày, đã cắt giảm 30%) kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Đơn vị có công trình cần điều chuyển.

Cơ quan thực hiện:

-   Cơ quan co thâm quyên quyêt đinh: Theo phân cấp của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

-   Cơ quan trực tiêp thực hiện TTHC: Đơn vị có công trình điều chuyển, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

-  Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính.

Kết quả thực hiện:

Quyết định điều chuyển công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Phí, Lệ phí (nếu có):

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

-  Danh mục công trình đề nghị xử lý (mẫu số 01-DM/CTNSNT Thông tư số 54/2013/TT-BTC).

-    Biên bản bàn giao công trình (Mẫu số 02/BB/CTNSNT Thông tư số 54/2013/TT-BTC).

Yêu cầu, điều kiện:

Việc điều chuyển công trình chỉ được thực hiện giữa các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ pháp lý:

Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 23/06/2021 Lượt xem : 35
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
Website liên Kết