Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ VÀ CÔNG SẢN

Thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

 

 Thủ tục: Thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

 

 

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Đơn vị có công trình thuộc trường hợp thanh lý quy định tại khoản 1 Điều 26 Thông tư số 54/2013/TT-BTC:

+ Lập hồ sơ đề nghị thanh lý.

+ Gửi hồ sơ đề nghị thanh lý đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền (do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý công trình thuộc phạm vi quản lý của địa phương).

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

-   Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

-   Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’ và buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).

Bước 2. Trong thời hạn 14 ngày (theo quy định là 20 ngày, đã cắt giảm 30%) kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, ban hành quyết định thanh lý công trình.

Bước 3. Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

-  Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 4. Trong thời hạn 42 ngày (theo quy định là 60 ngày, đã cắt giảm 30%), kể từ ngày có quyết định thanh lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đơn vị có công trình tổ chức thanh lý theo quy định tại khoản 5 Điều 26 Thông tư 54/2013/TT-BTC.

Bước 5. Sau khi hoàn thành việc thanh lý, đơn vị có công trình thanh lý thực hiện hạch toán giảm, báo cáo kê khai bổ sung theo quy định tại Thông tư 54/2013/TT-BTC và pháp luật có liên quan.

Cách thức thực hiện:

Nộp hô sơ trực tiêp hoặc gửi qua đương bưu điên.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a)  Thành phần hồ sơ, gồm:

-  Văn bản đề nghị thanh lý của đơn vị có công trình (bản chính);

-  Danh mục công trình đề nghị xử lý (theo mẫu - bản chính).

b)   Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

14 ngày (theo quy định là 20 ngày, đã cắt giảm 30%)kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Đơn vị có công trình đề nghị thanh lý.

Cơ quan thực hiện:

-   Cơ quan co thâm quyên quyêt đinh: Theo phân cấp của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

-   Cơ quan trực tiêp thực hiện TTHC: Đơn vị quản lý công trình, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

-  Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính.

Kết quả thực hiện:

Quyết định thanh lý công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Phí, Lệ phí (nếu có):

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Danh mục công trình đề nghị xử lý (mẫu số 01-DM/CTNSNT Thông tư 54/2013/TT-BTC).

Yêu cầu, điều kiện:

Việc thanh lý công trình chỉ được thực hiện trong các trường hợp:

-  Công trình bị hư hỏng không thể sử dụng được hoặc việc sửa chữa không có hiệu quả.

-  Phá dỡ công trình cũ để đầu tư công trình mới.

-   Cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch làm cho một phần hoặc toàn bộ công trình không sử dụng được vào mục đích ban đầu.

-  Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Căn cứ pháp lý:

Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 23/06/2021 Lượt xem : 29
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
Website liên Kết