Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ VÀ CÔNG SẢN

Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất...

 

Thủ tục: Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động

 

 

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư được Nhà nước giao đất nộp hồ sơ miễn tiền sử dụng đất tại Ban quản lý Khu kinh tế trong thời hạn 7 ngày (theo quy định là 10 ngày, đã cắt giảm 30%) kể từ ngày có quyết định giao đất.

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

-   Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

-   Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’ và buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).

Bước 2: Trong thời hạn không quá 11 ngày (theo quy định là 15 ngày, đã cắt giảm 30%) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ miễn tiền sử dụng đất, Ban quản lý Khu kinh tế xác định và ban hành quyết định miễn tiền sử dụng đất theo quy định.

Bước 3. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

-  Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Cách thức thực hiện:

Nôp hô sơ trực tiêp hoặc gưi qua đương bưu điên.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a)  Thành phần hồ sơ, gồm:

-   Đơn đề nghị được miễn tiền sử dụng đất, trong đó ghi rõ: Diện tích đất được giao và lý do miễn miễn sử dụng đất (bản chính).

-   Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về nhà ở (bản sao).

-  Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao)."

b)   Số lượng hồ sơ:

Thời hạn giải quyết:

Không quá 11 ngày (theo quy định là 15 ngày, đã cắt giảm 30%) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ miễn tiền sử dụng đất.

Đối tượng thực hiện:

Chủ đầu tư được Nhà nước giao đất

Cơ quan thực hiện:

-   Cơ quan co thâm quyên quyêt đinh và thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh

-    Cơ quan phối hợp: UBND các cấp; Cơ quan Kho bạc Nhà nước; Cơ quan Thuế; Các tổ chức, cá nhân sử dụng đất có liên quan; Tổ chức, cá nhân thuê đất trong Khu kinh tế thực hiện dự án đầu tư; Sở Tài chính.

Kết quả thực hiện:

Quyết định miền tiền sử dụng đất theo quy định cho chủ đầu tư được Nhà nước giao đất.

Phí, Lệ phí (nếu có):

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện:

Không

Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ.

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 23/06/2021 Lượt xem : 35
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
Website liên Kết