Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

17.Thẩm định giao chỉ tiêu đánh giá để làm căn cứ đánh giá và xếp loại doanh nghiệp hằng năm ...

 

Thủ tục: Thẩm định giao chỉ tiêu đánh giá để làm căn cứ đánh giá và xếp loại doanh nghiệp hằng năm cho các Công ty TNHH MTV do Ủy ban nhân dân tỉnh làm đại diện chủ sở hữu.

 

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của pháp luật và nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum.

- Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trong giờ hành chính)

Bước 2: Công chức kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận giải quyết.

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 3: Trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt.

Bước 4: Trả kết quả cho Doanh nghiệp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trong giờ hành chính).

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc bằng đường bưu điện

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Kế hoạch tài chính 5 năm

- Kế hoạch tài chính năm (theo mẫu).

- Văn bản đăng ký giao chỉ tiêu đánh giá năm.

b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

Thời hạn giải quyết:

Không quá 22 ngày làm việc  kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức                                                                  

Cơ quan thực hiện:

Sở Tài chính tỉnh Kon Tum

Kết quả:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh

- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Tài chính tỉnh

Lệ phí (nếu có):

Quyết định hành chính.

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Kế hoạch tài chính-Báo cáo công ty mẹ (Mẫu số 01-Phụ lục 1A Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015)

Yêu cầu, điều kiện (nếu có):

Không

Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

- Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

- Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/20125 của Chính phủ;

- Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 09/12/2013 của Chính phủ;

- Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ;

- Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ;

- Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ.

- Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 của Chính phủ.

- Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ;

- Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính.

 


 

 

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 13/10/2015 Lượt xem : 652
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
VBPL_BTC
Hoi dap Luat NSNN 2015
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Góp ý web
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KienNghiDN
Website liên Kết