Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
    Đăng Nhập
HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Hội nghị tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh Kon Tum

 Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/ĐTN ngày 27/02/2018 của Ban chấp hành Đoàn khối các cơ quan tỉnh. Sáng ngày 03/06/2018 Chi đoàn Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum lần thứ XIV, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022.

 

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Hữu Tân - Phó Bí thư Chi đoàn đã nêu lên mục đích, yêu cầu của việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum lần thứ XIV, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 đến toàn thể Đoàn viên trong Chi đoàn Sở Tài chính, nhằm quán triệt, giúp Đoàn viên trong Chi đoàn nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội, từ đó xác định rõ trách nhiệm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ; tạo thành đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua của tuổi trẻ gắn với việc thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu; cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết trong nội dung và nhiệm vụ công tác.

 

 

 

Tại Hội nghị, toàn thể Đoàn viên Chi đoàn đã được quán triệt 03 nội dung cơ bản và nhấn mạnh một số nội dung, điểm mới trong Nghị quyết, đó là: (1) Tập trung vào những nội dung, quan điểm mới trong các văn kiện: “Báo cáo chính trị của BCH Trung ương khóa X; Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội”; (2) Một số chuyên đề trọng tâm về: “Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn trong tình hình mới, Công tác tổ chức, xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2017-2022, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV và Đại hội Đoàn các cấp, Công tác phong trào của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2017-2022”; (3) Kết hợp học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết gắn với thảo luận giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, bám sát Nghị quyết Đại hội toàn tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.

 Kết thúc Hội nghị, Đồng chí Phó Bí thư Chi đoàn đề nghị toàn thể đoàn viên trong Chi đoàn tham dự Hội nghị cần nắm bắt những nội dung cơ bản, có sự trao đổi, nghiên cứu để nhận thức sâu sắc hơn các vấn đề mà Nghị quyết đã đưa ra và nhận thức rõ về vai trò, trách nhiệm của mình trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục cụ thể hóa, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội được thực hiện đạt kết quả cao nhất.

CD

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 07/06/2018 Lượt xem : 994
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Nông thôn mới
Góp ý web
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
Hoi dap Luat NSNN 2015
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
Website liên Kết