Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Quy hoạch - Kế hoạch
    Đăng Nhập
4:26 CH | 29/07/2021

 Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về một số biện pháp đẩy mạnh công tác lập hồ sơ công việc tại các cấp trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành;

10:07 SA | 28/06/2021

 Sở Tài chính ban hành Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2021; triển khai đến công chức, người lao động cơ quan, cụ thể như sau:

3:44 CH | 24/06/2021

 Thực hiện Kế hoạch số 506/KH-UBND ngày 08/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh;

Sở Tài chính ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật (TDTHTHPL) năm 2021 tại cơ quan, cụ thể như sau:

3:43 CH | 24/06/2021

 Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch triển khai công tác pháp chế; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại Sở Tài chính năm 2021, như sau:

3:39 CH | 24/06/2021

 Thực hiện Kế hoạch số 861/KH-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch triển khai Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) năm 2021 tại cơ quan, như sau:

3:21 CH | 24/06/2021

 Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2021 tại cơ quan, như sau:

10:27 SA | 23/06/2021

 Thực hiện Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021;

Sở Tài chính ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 tại cơ quan, cụ thể như sau:

10:20 SA | 23/06/2021

 Thực hiện Kế hoạch số 4541/KH-UBND, ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021. Sở Tài chính tỉnh Kon Tum xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 tại cơ quan, như sau:

3:35 CH | 22/06/2021

 Sở Tài chính tỉnh Kon Tum xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021, như sau:

10:59 SA | 21/06/2021

 HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN CÔNG DÂN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA
(Kèm theo Công văn số 2038 /UBND-TTHCC ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Trang 1 trong 4Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
Hoi dap Luat NSNN 2015
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VNN speedtest
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Website liên Kết