Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Quy hoạch - Kế hoạch
    Đăng Nhập
10:33 SA | 13/05/2022

 

10:21 SA | 13/05/2022

KẾ HOẠCH Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2022

10:19 SA | 13/05/2022

KẾ HOẠCH Quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

10:18 SA | 13/05/2022

KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

10:16 SA | 13/05/2022

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025

8:02 SA | 11/05/2022

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25-9-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" tại Sở Tài chính tỉnh Kon Tum

7:51 SA | 06/05/2022

 Kế hoạch triển khai tổ chức hoạt động hưởng ứng Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và Ngày Môi trường Thế giới (5/6) năm 2022 của Sở Tài chính

7:49 SA | 06/05/2022

 

3:03 CH | 04/05/2022

 

8:35 SA | 20/04/2022

 

Trang 1 trong 7Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VNN speedtest
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Góp ý web
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Website liên Kết