Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Quy hoạch - Kế hoạch
    Đăng Nhập
10:15 CH | 02/02/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2023 - 2030 tại Sở Tài chính tỉnh Kon Tum

 Chi tiết tại đây

3:52 CH | 09/01/2023

 Chi tiết tại đây

10:17 CH | 06/01/2023

 Chương trình, Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum

Chi tiết tại đây

10:16 CH | 06/01/2023

 Kế hoạch thực hiện Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 tại Sở Tài chính tỉnh Kon Tum

Chi tiết tại đây

10:14 CH | 06/01/2023

 Kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng tại Sở Tài chính tỉnh Kon Tum năm 2023

Chi tiết tại đây

10:12 CH | 06/01/2023

 Chi tiết tại đây

9:05 CH | 04/01/2023

 Chi tiết tại đây

4:57 CH | 04/01/2023

 Kế hoạch triển khai công tác pháp chế; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại Sở Tài chính năm 2023.

Chi tiết tại đây

3:27 CH | 22/12/2022

 Chi tiết tại đây

 Phụ lục tại đây

2:43 CH | 21/12/2022

 Kế hoạch Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 tại Sở Tài chính tỉnh Kon Tum.

Chi tiết tại đây

Trang 1 trong 11Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Kon Tum Online
Viet-Lao
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
Viet-Lao
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Góp ý web
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
Hoi dap Luat NSNN 2015
Website liên Kết