Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Quy hoạch - Kế hoạch
    Đăng Nhập
QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Kế hoạch Công tác Dân vận chính quyền năm 2021 tại Sở Tài chính tỉnh Kon Tum

 Sở Tài chính tỉnh Kon Tum xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021, như sau:

 Chi tiết tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 22/06/2021 Lượt xem : 109
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
VBPL_BTC
Hoi dap Luat NSNN 2015
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VNN speedtest
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Góp ý web
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
Website liên Kết