Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

Triển khai thực hiện Thông tư 34/2021/TT-BTC ngày 19 tháng 05 năm 2021 của Bộ Tài chính

 Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuân bị và tố chức Đại hội Thể thao Đông Nam A lần thứ 31 và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam A lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam.Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuân bị và tố chức Đại hội Thể thao Đông Nam A lần thứ 31 và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam A lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam.

 Chi tiết tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 07/06/2021 Lượt xem : 289
Quay Về

DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
Website liên Kết