Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 92/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính

Để phù hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và phù hợp với thực tế; Bộ Tài chính dự thảo Thông tư Quy định về lập dự toán, phân bố và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công, thay thế Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017.

 Chi tiết tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 15/06/2021 Lượt xem : 792
Quay Về

Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
Website liên Kết