Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
THÔNG BÁO

Thông báo kết thuc theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra (Trường PTDTBT-THCS xã Ngọc Lây)

 Thông báo kết thuc theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra (Trường PTDTBT-THCS xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông)

 Chi tiết tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 12/04/2022 Lượt xem : 32
Quay Về

VNN speedtest
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Website liên Kết