Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
11:36 CH | 19/09/2022

 Quyết định số 186/QĐ-STC về việc Quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ điều tra, khảo sát, định giá đất và tài sản trên đất thuộc cơ sở nhà, đất Khách sạn Đăk Bla và Nhà hàng Ngọc Linh

Chi tiết tại đây

11:34 CH | 19/09/2022

Quyết định số 183/QĐ-STC về việc Quyết định kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Dịch vụ điều tra, khảo sát, định giá đất và tài sản trên đất thuộc cơ sở nhà, đất Khách sạn Đăk Bla và Nhà hàng Ngọc Linh

Chi tiết tại đây

11:27 CH | 19/09/2022

 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Dịch vụ điều tra, khảo sát, định giá đất và tài sản trên đất thuộc cơ sở nhà, đất cũ của Sở Xây dựng; Công ty Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kon Tum

Chi tiết tại đây

11:20 CH | 19/09/2022

 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Dịch vụ điều tra, khảo sát, định giá đất và tài sản trên đất thuộc cơ sở nhà, đất cũ của Sở Xây dựng và Công ty Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kon Tum

Chi tiết tại đây

5:24 CH | 09/09/2022

 Phê duyệt dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ một số hạng mục công trình phụ trợ và mua sắm trang thiết bị của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum

Chi tiết tại đây

10:13 SA | 22/11/2021

 QĐ_Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum

9:49 SA | 16/11/2021

 

8:25 SA | 16/11/2021

 Về phê duyệt HSMT gói thầu, Điều tra, khảo sát và xây dựng Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

8:20 SA | 16/11/2021

 QĐ_Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Điều tra, khảo sát và xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum của Sở Tài chính

4:34 CH | 02/10/2021

 

Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Kon Tum Online
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Website liên Kết