Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
10:13 SA | 22/11/2021

 QĐ_Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum

9:49 SA | 16/11/2021

 

8:25 SA | 16/11/2021

 Về phê duyệt HSMT gói thầu, Điều tra, khảo sát và xây dựng Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

8:20 SA | 16/11/2021

 QĐ_Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Điều tra, khảo sát và xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum của Sở Tài chính

4:34 CH | 02/10/2021

 

11:13 SA | 31/03/2021

 

9:43 SA | 27/10/2020

 

1:26 CH | 03/04/2020

 

2:13 CH | 04/12/2019

 

8:07 SA | 26/03/2019

 

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Website liên Kết